Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Kalendarz historyczny. 8 lutego w dziejach Polski, Podola i Wołynia

Kalendarz historyczny. 8 lutego w dziejach Polski, Podola i Wołynia

1296 r. Niedaleko Rogóżna został zamordowany polski król Przemysł II.

1787 r. W Żebraku  urodził się przyszły wódz Powstania Listopadowego Jan Zygmunt Skrzyniecki.

1813 r. Armia rosyjska okupowała Warszawę.

1813 r. W Dubnie na Wołyniu zmarł Tadeusz Czacki, założyciel Krzemienieckiego Liceum.

1863 r. W Petersburgu pomiędzy Rosją a Prusami została zawarta Konwencja Alvenslebena, skierowana na stłumienie powstania w Kongresówce.

1902 r. W Odessie urodziła się Zofia Solarzowa, działaczka społeczna, organizatorka uniwersytetów ludowych.

1923 r. Prawosławny archimandryta Smaragd (Pawło Łatyszenko) zamordował prawosławnego polskiego arcybiskupa Jerzego (Jurija Jaroszewskiego rodem z Podola) za autonomizację cerkwi prawosławnej w Polsce względem Rosji.

1940 r. Wskutek presji międzynarodowej władze niemieckie zwolniły z obozów koncentracyjnych 102 polskich profesorów i wykładowców, głównie z Krakowa.

1945 r. Wojska 1. Frontu Ukraińskiego pod dowództwem Iwana Koniewa rozpoczęły operację dolnośląską.

1951 r. Polskie władze komunistyczne wykonały wyrok śmierci na majorze „Łupaszce” (Zygmunt Szendzielarz), dowódcy V Wileńskiej Brygady.

1957 r. W Stanach Zjednoczonych Polska i Japonia formalnie zakończyły stan wojny i nawiązały stosunki dyplomatyczne.

Słowo Polskie, 08.02.16 r.