Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Kalendarz historyczny. 6 kwietnia w dziejach Polski, Podola i Wołynia

Kalendarz historyczny. 6 kwietnia w dziejach Polski, Podola i Wołynia

1411 r. Krzyżacy podstępnie uwięzili delegację gdańszczan, którzy przybyli na rokowania. Trzech z nich zostało zamordowanych.

1617 r. Początek wyprawy królewicza Władysława Wazy na Moskwę (wojskiem koronnym dowodził hetman Jan Hodkiewicz). W wyprawie wzięło udział 17-20 tys. Zaporożców pod wodzą  hetmana Piotra Konaszewicza-Sahajdacznego.

1654 r. Król Jan II Kazimierz Waza podpisał dekret nakazujący wygnanie z Rzeczypospolitej wszystkich cudzoziemców-inowierców.

1656 r. Zwycięstwo Polaków w bitwie pod Kozienicami podczas potopu szwedzkiego.

1722 r. Car Piotr I wprowadził podatek na noszenie brody w rozmiarze 50 rubli rocznie.

1769 r. Konfederaci barscy starli się z Rosjanami pod Rogami  i Krosnem. W czasie bitwy został ranny generał Kazimierz Pułaski.

1807 r. Na mocy dekretu Napoleona Bonaparte powstała Legia Polsko-Włoska, składająca się z Polaków, powracających z Włoch i rekrutów z Wielkopolski.

1848 r. Władze austriackie przyznały pełną autonomię Uniwersytetowi Lwowskiemu i zezwoliły na wprowadzenie języka polskiego do programu nauczania.

1917 r. Nestora Machno po 7 latach zwolniono z więzienia. Ataman wrócił do Hulajpola.

1919 r. W Kijowie odbył się „dzień kultury proletarskiej”, pierwsze bolszewickie święto na szeroką skalę.

1919 r. Armia Czerwona po walkach z siłami Ententy zdobyła Odessę.

1922 r. Litwa Środkowa została włączona do Polski.

1943 r. W Kowlu doszło do buntu ukraińskich policjantów, którzy zabili 18 Niemców i uwolnili więźniów przetrzymywanych w miejscowym więzieniu i obozie pracy.

1945 r. Żołnierze 2. Samodzielnego Batalionu Operacyjnego KBW dokonali masakry 174 Ukraińców mieszkających w Gorajcu.

1946 r. Prusy Wschodnie zostały podzielone zgodnie z Ugodą Potsdamską pomiędzy Polską Republika Ludową a ZSRS.

1990 r. Rząd Mazowieckiego wprowadził ustawy znoszące Milicję Obywatelską i tworzących Urząd Ochrony Państwa w miejsce SB.

Słowo Polskie, 06.04.16 r.