Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Kalendarz historyczny. 4 kwietnia w dziejach Polski, Podola i Wołynia

Kalendarz historyczny. 4 kwietnia w dziejach Polski, Podola i Wołynia

1103 r. Kijowski kniaź Wołodymyr Monomach rozgromił Połowców.

1147 r. Pierwsze pisemne wspomnienie o Moskwie.

1350 r. W Budzie Kazimierz III Wielki zawarł porozumienie z królem węgierskim Ludwikiem Andegaweńskim dotyczące Rusi Halicko-Włodzimierskiej oraz węgierskiej pomocy w walce z Litwą.

1557 r. W Ostrownie na Białorusi urodził się Lew Sapieha, hetman wielki litewski1660 r. Stefan Czarnecki, hetman polny koronny, za zasługi wojenne otrzymał Białystok.

1794 r. Zwycięstwo wojsk polskich nad Rosjanami pod Racławicami.

1939 r. Początek wizyty ministra spraw zagranicznych RP Józefa Becka w Londynie, zakończonej zawarciem wstępnego porozumienia między Polską a Wielką Brytanią o wzajemnej pomocy na wypadek wojny.

1940 r. W dniach 2-4 kwietnia Niemcy rozstrzelali 499 pacjentów szpitala psychiatrycznego w Warcie koło Sieradza.

1966 r. W Hamburgu zmarł Alfred Naujocks, SS-Sturmbannfuehrer. Dowódca niemieckiej grupy dywersyjnej odpowiedzialnej za prowokację gliwicką 31 sierpnia 1939 roku.

Słowo Polskie, 04.04.16 r.