Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Kalendarz historyczny. 28 kwietnia w dziejach Polski, Podola i Wołynia

Kalendarz historyczny. 28 kwietnia w dziejach Polski, Podola i Wołynia

1512 r. Wojska polsko-litewskie w bitwie pod Wiśniowcem (obecnie obwód tarnopolski) pokonały Tatarów. Połączonymi siłami chrześcijan dowodzili Konstanty Ostrogski oraz Mikołaj Kamieniecki.

1621 r. Prawosławne duchowieństwo napisało „Protestację”, apelując do odrodzenia w I RP cerkwi prawosławnej.

1794 r. Po wybuchu powstania rosyjski garnizon opuścił Warszawę.

1865 r. W Romanówce pod Brodami (obecnie obw. lwowski) urodzi się Piotr Bieńskowski, prof. UW, archeolog.

1891 r. Rosyjski imperator Aleksander III wydał pozwolenie na produkcję karabinu Mosina, jednej z najpopularniejszych broni w okresie I wojny światowej. Na uzbrojeniu Wojska Polskiego podczas kampanii wrześniowej.

1908 r. W Svitavach na Morawach urodził się Oskar Schindler, niemiecki przedsiębiorca, który podczas II wojny światowej uratował ponad tysiąć pracujących w jego zakładzie Żydów. Uhonorowany tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

1924 r. Bank Polski rozpoczął emisję złotego – własnej waluty, którą zrównano z frankiem szwajcarskim.

1938 r. W Stanisławowie urodził się Daniel Passent, znany dziennikarz, związany z tygodnikiem „Polityka”, w latach 1997-2001 ambasador RP w Chile.

1943 r. Ruszyła rekrutacja ochotników do dywizji SS-Galizien. W pierwszych tygodniach zgłosiły się do niej tysiące ochotników.

1943 r. Grupa międzynarodowych ekspertów z dziedziny medycyny sądowej i kryminalistyki pod kierownictwem dr Ferenca Orsosa przybyła do Katynia. Ferenc Orsos później pracował także w Winnicy przy ekshumacji szczątków ofiar represji komunistycznych w latach 1937-1938.

1947 r. Grupa „Wisła” na rozkaz komunistycznych władz Polski rozpoczęła akcję przymusowego wysiedlania Ukraińców z południowo-wschodnich terenów PRL. W ciągu trzech miesięcy na Ziemie Zachodnie i Północne przesiedlono 140 tys. osób ukraińskiego pochodzenia.

Słowo Polskie, 28.04.16 r.