Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Z perspektywy Kresów I RP » Kalendarz historyczny. 25 czerwca w dziejach Polski, Podola i Wołynia

Kalendarz historyczny. 25 czerwca w dziejach Polski, Podola i Wołynia

1447 r. Kazimierz Jagiellończyk został koronowany na króla Polski.

1629 r. Wojska hetmana Stanisława Koniecpolskiego odniosły zwycięstwo nad Szwedami pod Trzcianą.

1920 r. We Lwowie zmarł Ludwig Rydygier, wybitny chirurg, autor „Podręcznika chirurgii szczegółowej”.

1923 r. Patriarcha Moskiewski i Całej Rusi Tychon został zwolniony przez bolszewików z więzienia w zamian za deklarację uznania prawomocności sowieckiej władzy i zgodę na współpracę.

1928 r. Rząd Józefa Piłsudskiego podał się do dymisji.

1943 r. W Kownie odbyły się pogromy Żydów.

1953 r. Podczas posiedzenia KC Partii Komunistycznej został aresztowany Ławrientij Beria, osoba w dużym stopniu odpowiedzialna za Wielki Terror w okresie stalinowskim.

1997 r. Polski Sejm uchwalił ustawę, która wprowadziła do ustawodawstwa instytucję „świadka koronnego”.

2011 r. W Warszawie zmarł Jan Kułakowski, pierwszy ambasador Polski przy UE.

Słowo Polskie, 25.06.16 r.