Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Kalendarz historyczny. 23 lipca w dziejach Polski, Podola i Wołynia

Kalendarz historyczny. 23 lipca w dziejach Polski, Podola i Wołynia

1422 r. W Czerwińsku nad Wisłą król Władysław II Jagiełło nadał szlachcie polskiej przywilej, zabraniający królowi konfiskowania jej majątku bez wyroku sądu.

1792 r. Król Stanisław August Poniatowski w nadziei uratowania części reform Sejmu Czteroletniego przyłączył się do zdradzieckiej konfederacji targowickiej.

1817 r. W katedrze wawelskiej złożono ciało księcia Józefa Poniatowskiego.

1864 r. Władze carskie założyły w Odessie Uniwersytet Noworosyjski.

1888 r. Z udziałem władz rosyjskich w Kijowie odsłonięto pomnik Bohdana Chmielnickiego.

1914 r. Austro-Węgry wystosowały wobec Serbii ultimatum z żądaniem dopuścić cesarskich śledczych do ścigania na terenie Serbii zabójców arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Po tym, jak Serbia odmówiła, Austro-Węgry wypowiedziały jej wojnę, która przerosła w I wojnę światową.

1920 r. Głównodowodzący Armii Czerwonej Sergiej Kamieniew wydał rozkaz by Zachodni Front uderzył na Warszawę, a Południowo-Zachodni zaatakował Lwów.

1942 r. Niemcy uruchomili w Treblince obóz zagłady, w który do sierpnia 1943 roku zamordowali 870 tys. Żydów.

1944 r. Armia Czerwona zajęła niemiecki obóz na Majdanku, wyzwalając około tysiąca więźniów.

1944 r. Armia Krajowa we współpracy z Armią Czerwoną rozpoczęły walkę o Lwów.

1951 r. W Krakowie zmarł kardynał Adam Sapieha, zwany za swoją postawę „księciem niezłomnym”.

1951 r. Niemiecki zbrodniarz Juergen Stroop, który kierował likwidacją żydowskiego getta w Warszawie, został skazany na karę śmierci.www.wiki

2013 r. Zakończył się proces przejścia telewizji analogowej na sygnał cyfrowy.

Słowo Polskie, 23.07.16 r.