Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Kalendarz historyczny. 19 sierpnia w dziejach Polski, Podola i Wołynia

Kalendarz historyczny. 19 sierpnia w dziejach Polski, Podola i Wołynia

II Ochotniczy Szwadron Śmierci w czasie walk o Lwów w 1920 roku. Z prawej ułanka Janina Łada-Walicka

1920 r. Wybuch II powstania śląskiego.

1920 r. Bitwa pod Lwowem podczas wojny polsko-bolszewickiej. Wojska polskie odzyskały Brześć.

1939 r. Niemcy i Sowieci podpisali w Berlinie umowę handlowo-kredytową.

1941 r. Rumuńskie dowództwo opublikował dekret o utworzeniu rumuńskiej strefy okupacyjnej na terenie Ukrainy między Dniestrem a Bugiem. Stolicą Transnistrii został Tyraspol.

1942 r. Niemcy dokonali likwidacji getta w Otwocku. Na miejscu zamordowano 2,6 tys. Żydów, kolejnych 7-10 tys. wywieziono do obozu śmierci w Treblince.

1944 r. Początek drugiej fazy bitwy pod Falaise z udział polskiej DP generała Maczka.

1945 r. Prezydium Rady Najwyższej ZSRS ratyfikowało statut ONZ.

1989 r. Prezydent Wojciech Jaruzelski powierzył misję tworzenia rządu Tadeuszowi Mazowieckiemu.

1991 r. W Moskwie odbyła się próba puczu z udziałem czołowych działaczy partii komunistycznej na czele z Gennadijem Janajewym. Władzę na krótko przejął Państwowy Komitet ds. Stanu Wyjątkowego.

2002 r. Zakończyła się ostatnia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.

Slowo Polskie, 18.08.16 r.