Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Kalendarz historyczny. 16 marca w dziejach Polski, Podola i Wołynia

Kalendarz historyczny. 16 marca w dziejach Polski, Podola i Wołynia

1664 r. Żołnierze wojska koronnego rozstrzelali hetmana Iwana Wyhowskiego.

1738 r. W Kownie urodził się Józef Kazimierz Kossakowski, pisarz, biskup inflancki, targowiczanin. W czasie insurekcji kościuszkowskiej powieszony w Warszawie, jako zdrajca.

1882 r. W Ponedelu na Kowieńszczyźnie urodził się Marian Zyndram-Kościałkowski, legionista, współtwórca Polskiej Organizacji Wojskowej, premier II RP.

1917 r. Książe Michaił, brat Mikołaja II zrzekł się tronu na rzecz Zebrania Ustawodawczego.

1939 r. Dekret kanclerza III Rzeszy Adolfa Hitlera o utworzeniu Protektoratu Czech i Moraw.

1944 r. Pierwszy Korpus Polskich Sił Zbrojnych został przekształcony w 1. Armię Polską w ZSRS pod dowództwem gen. Zygmunta Berlinga.

1956 r. W Warszawie odbył się pogrzeb I sekretarza KC PZPR Bolesława Bieruta.

1971 r. Telewizja Polska nadała pierwszy program w kolorze.

1569 r. Dekretem króla Zygmunta II Augusta Prusy Królewskie inkorporowano do Korony.

1916 r. Rozpoczęła się niemiecko-rosyjska bitwa nad Jeziorem Narocz.

1998 r. Watykan przeprosił Żydów za bierność wobec Holocaustu w czasie II wojny światowej.

Słowo Polskie, 16.03.16 r.