Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Kalendarz historyczny. 14 lutego w dziejach Polski, Podola i Wołynia

Kalendarz historyczny. 14 lutego w dziejach Polski, Podola i Wołynia

1757 r. Urodził się Kazimierz Nestor Sapieha, marszałek konfederacji Wielkiego Księstwa Litewskiego, współtwórca Konstytucji 3 Maja, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej.

1802 r. W Bohatyrce (gubernia kijowska) urodził się Józef Bohdan Zaleski, polski poeta, działacz społeczny, powstaniec listopadowy.

1831 r. Pod Stoczkiem (Mazowsze) powstańcy listopadowi pod dowództwem gen. Józefa Dwernickiego pokonały rosyjską dywizję gen. Fiodora Gejsmara, która maszerowała na Warszawę.

1907 r. We Lwowie otwarto Lwowską Galerię Obrazów.

1919 r. Pierwsze starcia podczas wojny polsko-sowieckiej. Wojsko Polskie i Armia Czerwona stoczyły walki na Białorusi i Polesiu.

1936 r. W Urgenczu (Uzbekistan) urodziła się Anna German.

1942 r. Na rozkaz Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową. Rolę dowódcy objął gen Stefan Rowecki.

1956 r. Podczas XX Zjazdu PZPR w Moskwie Nikita Chruszczow wygłosił tajny referat „O kulcie jednostki i jego następstwach”, w którym odsłonił straszliwe kulisy rządów Stalina.

Słowo Polskie, 14.02.16 r.