Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » „Jesteśmy razem” – w Żytomierzu zrealizowano projekt z integracji uchodźców z Donbasu w miejscowe społeczeństwo

„Jesteśmy razem” – w Żytomierzu zrealizowano projekt z integracji uchodźców z Donbasu w miejscowe społeczeństwo

Kamila Purlijewa, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w WarszawieOd końca lipca do połowy sierpnia w „Studenckim Klubu Polskim” w Żytomierzu odbywała praktykę studentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Kamila Purlijewa. Kamila już po raz drugi odbywa praktyki w tej organizacji.

W ramach zaangażowania się w sprawy społeczne w ramach działaności „Klubu” Kamila realizowała projekt pt. „Jesteśmy razem”. Na ten pomysł wpadła w związku w wydarzeniami w 2013 roku na Ukrainie, które fundamentalnie wpłynęły na zmiany ustrojowe w rowoju tego państwa. Przez aneksję Krymu i zbrojny konflikt na Donbasie całe rodziny straciły swoje domy, krewnych i znajomych. Będąc wewnętrznymi uchodźcami, rozproszonymi po całym kraju, ludzie ze wschodu Ukrainy próbują budować nowe życie, szukać pracę, integrować się w nowe społeczeństwo, przyzwyczajać się do nowych szkół i uczelni wyższych. Społeczeństwo obywatelskie wzięło przyjęło wyzwanie zintegowania uchodźców z Donbasu oraz nadania pomocy takim osobom. Uczestnikami zajęć integracyjnych, prowadzonych przez Kamilę w „Klubie” były osoby w wieku od 17 do 19 lat. Realizacja projektu skutkowała w poszerzeniu wiedzy wśród młodzieży dotyczącej problemów uchodźców, uwrażliwienie innych na ich problemy oraz budowanie postaw prospołecznych wobec nich.

Głównym celem realizacji tego projektu była zmiana postawy młodzieży w stosunku do uchodźców. Celami bezpośrednimi była integracja członków Klubu w środowisko uchodźców, zmiana postaw w stosunku do młodzieży ze Wschodu oraz nauka komunikacji i współpracy.

Realizowany projekt miał charakter animacyjno-edukacyjny. Jego uczestnicy mieli szanse zdobyć wiedzę teoretyczną o prowadzeniu zajęć integracyjnych. Aspektem animacyjnym była aktywizacja uczestników Klubu do poznawania oraz wykorzystywania zdobytej wiedzy w organizacjach pozarządowych, w których również występuje problem porozumiewania się, współpracy z uchodźcami, szacunku do nich. Projekt również pomaga organizatorom, ponieważ umożliwia im na praktyce stosować wiedzę zdobytą podczas studiów na specjalności „Społeczno-kulturowa animacja”.

Studencki Klub Polski w Żytomierzu, 26.09.15 r.