Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Jesienne podróże z Domem Polskim

Jesienne podróże z Domem Polskim

Turyści z Żytomierza przy dworku Słowackich w KrzemieńcuOd kilku lat Dom Polski, działający w Żytomierzu, organizuje edukacyjno-kulturalne wycieczki do różnych miejscowości zarówno w obwodzie żytomierksim tak i w innych, związanych z polską kulturą i historią, zakątkach Ukrainy.

Uczestniczkami takich wyjazdów są słuchacze kursów językowych przy Domu Polskim, studenci uczelni wyższych Żytomierza, członkowie organizacji polskich oraz wolontariusze Domu Polskiego. Każda kolejna wycieczka ma własny temat i prześladuje konkretny cel – poznawanie polskich śladów na Ukrainie.

Nowy rok szkolny zaczęliśmy od zwiedzenia Malina w obwodzie żytomierskim (25 września 2016 roku) oraz Krzemieńca i Dubna (25 września oraz 2 października 2016 roku).
W Malinie aktywnie działa Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie im. Henryka Sinkiewicza na czele z panią Katarzyną Rudenko. Pani Katarzyna gościnnie przyjęła uczestników wycieczki z Domu Polskiego w siedzibie swej organizacji. Opowiada o historii Stowarzyszenia i aktualnej działalności. Zainteresowanie wywołują także opowieści o historii miejscowego kościoła. Maliński kościół św. Anny liczy ponad 200 lat. Obecnie jest remontowany dzięki wysiłkom parafian oraz księdza proboszcza Krzysztofa Dulęby.

Wycieczkę do Malina zaczynamy zawsze od udziału we mszy świętej w kościele św. Anny. Następnie zwiedziliśmy miasto oraz muzeum znanego podróżnika Mikołaja Mikłucho-Makłaja. Muzeum mieści się w budynku, który pod koniec XIX wieku należał do jego matki Katarzyny Bekker. Ona pochodziła z rodziny polsko-niemieckiej, a jej bracia byli uczestnikami Powstania Styczniowego. Malin zawsze pozostawia po sobie dobre wrażenie, dzięki m.in. swojej historii, związanej z historią Polski.

Do Krzemieńca i Dubna wyruszyło dwie grupy turystów – studenci Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego oraz grupa młodzieży z kursów językowych, działających przy Domu Polskim.

Wycieczka zaczęła się od zwiedzenia ruin krzemienieckiego zamku. O jego dziejach opowiadała historyk pani Julia Nowicka. Następnie na gości z terenów Wschodniego Wołynia czekał główny punkt wycieczki – muzeum Juliusza Słowackiego. Przewodniczka placówki, opowiedziała o losach poety, które były odzwierciedleniem tragicznej historii jego Ojczyzny. Mówiła o życiu geniusza w Krzemieńcu i latach na emigracji, o twórczości, która ciągle nawiązywała do tej rodzimej ziemi. Pod wielkim wrażeniem samego muzeum i interesującej opowieści przewodniczki, młodzież kontynuowała wycieczkę spacerując zabytkowymi uliczkami Krzemieńca.  Po obiedzie – wyjazd do Dubna, gdzie goście z Żytomierza zwiedzili stary zamek obronny.

Bez wątpliwości najpiękniejsze zakątki dzisiejszej Ukrainy Zachodniej tak czy inaczej związane są z Polską. Pałace i ruiny fortec, kościoły i klasztory – wszystko to przypomina nam o obecności na tych ziemiach Polaków. A tym bardziej wiążą nas z Macierzą wielcy geniusze, którzy czerpali z tej ziemi natchnienie. Teraz poznawajmy ten kraj, który był ich i jest naszym wspólnym domem.

Wyjazdy edukacyjno-kulturalne Domu Polskiego są współfinansowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych z Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Dom Polski w Żytomierzu, 06.10.16 r.