Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Jak uzyskać stypendium Samorządu Województwa Świętokrzyskiego

Jak uzyskać stypendium Samorządu Województwa Świętokrzyskiego

W dniu 23 marca br. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę nr VI/126/15 w sprawie przyjęcia „Zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu”.

Zgodnie z przyjętymi zasadami beneficjentami pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego mogą być Polacy oraz osoby polskiego pochodzenia ze Wschodu, w tym repatrianci, m.in. z następujących krajów: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy, Uzbekistanu, którzy podjęli jednolite studia stacjonarne lub studia stacjonarne I, II lub III stopnia na świętokrzyskich publicznych i niepublicznych wyższych uczelniach w województwie świętokrzyskim.

W załączeniu przesyłamy „Zasady udzielania pomocy finansowej” oraz „Wniosek o przyznanie stypendium Samorządu Województwa Świętokrzyskiego” z prośbą o przekazanie zainteresowanym osobom z państwa organizacji i szkół języka polskiego.

>>>>Wniosek<<<<

>>>>Zasady udzielania<<<<

Na podstawie informacji KG RP w Winnicy, 22.05.15 r.