Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Winnicki » Jak cię nie lubić, o stary nasz grodzie!

Jak cię nie lubić, o stary nasz grodzie!

W dniach 19-25 czerwca na zaproszenie Gimnazjum i Liceum Środziemnomorskiego im. Św. Dominika Guzmana do Lublina wyjechała grupa dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia z Winnicy i Chmielnika.

To już drugi taki wyjazd dzieci, którzy zaocznie uczą się w szkole w Lublinie i w czerwcu wyjeżdżają na testy podsumowujące i kurs integracyjny. We współpracy z Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia” w Winnicy (prezes Maria Kozyrska-Mazur) Gimnazjum i Liceum Środziemnomorskie im. Św. Dominika Guzmana w Lublinie (kurator programu wschodniego dr Witalij Rosowski) już drugi rok organizuje wspaniałe wakacje dla dzieci, posiadających Kartą Polaka. Wyjazd i pobyt, w programie którego było nauczanie języka polskiego, innych przedmiotów szkolnych, koordynowania nauczania domowego języka polskiego, geografii i historii Polski oraz wspaniałe wycieczki, był w pełnym wymiarze sfinansowany przez placówkę oświatową z Lublina.

Oprócz zajęć uczniowie mieli czas na ciekawe spacery po mieście. Od razu po przyjeździe przeszliśmy się lubelską starówką, przy której znajduje się Gimnazjum. Zwiedziliśmy także Zamek Lubelski, który powstał w XII wieku i kaplicę zamkową pw. św. Trójcy wybudowaną z funduszy Kazimierza Wielkiego. Jest to jeden z najcenniejszych zabytków w Polsce, pokryty rusko-bizantyjskimi freskami z 1418 roku, powstałymi na zamówienie Władysława Jagiełły. Od Zamku właśnie i rozpoczęliśmy swoją wycieczkę.

Spacerując po ulicy Zamkowej i kierując się do Bramy Krakowskiej, która powstała w połowie XIV wieku wraz z otaczającymi Lublin murami obronnymi po groźnym najeździe Tatarów na Lublin w 1341 roku i jest symbolem historycznego Lublina, zobaczyliśmy Bramę Grodzką, Bramę Rybną, Wieżę Trynitarską, wieżę-dzwonnicę, która jest najwyższym zabytkowym punktem wysokościowym Lublina. Z platformy widokowej, na wysokości 40 metrów roztacza się widok na piękną panoramę miasta. Potem był Plac Po Farze na Starym Mieście, którzy pojawił się po rozebraniu kościoła farnego pw. św. Michała Archanioła, Trybunał Główny Koronny Korony Królestwa Polskiego I Rzeczypospolitej dla spraw prawa ziemskiego, ówcześnie szlacheckiego, na Małopolskę, i oczywiście Kościół Bernardynek, Archikatedra, Kościół dominikanów pw. św. Stanisława zbudowany w XIV wieku.

Przy kościele znajduje się jedenaście kaplic, z których najważniejsze to: kaplica Firlejów (ze sklepieniem w tzw. typie lubelskim) oraz symetrycznie względem nawy położona kaplica Ossolińskich; na przedłużeniu prezbiterium kaplica Tyszkiewiczów (św. Krzyża) z połowy XVII wieku, z monumentalnym freskiem w kopule, przedstawiającym Sąd Ostateczny oraz najmłodsza – Matki Bożej Paryskiej z I. połowy XVIII wieku. Wewnątrz jednej z mniejszych kaplic (Szaniawskich) znajduje się obraz przedstawiający pożar Lublina, który miał miejsce w 1719 r. W kościele tym, do momentu kradzieży (8/9 lutego 1991 r.), przechowywana była jedna z największych na świecie relikwii Krzyża św., najprawdopodobniej znajdująca się wcześniej kolejno w Jerozolimie, Konstantynopolu i Kijowie, a która do Lublina dotarła ok. 1420 r. 21 czerwca 1967 r. Papież Paweł VI nadał kościołowi dominikanów tytuł i przywileje bazyliki mniejszej.

Mieliśmy także zaszczyt spotkać się z Dyrektorem lubelskiego Domu Polonii Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” panem Dariuszem Śladeckim, który przedstawił nam cele swojej organizacji – czyli umacnianie więzi z Polską osób polskiego pochodzenia i Polaków zamieszkałych za granicą, a także opowiedział najciekawsze fragmenty historii Polski od początku założenia Rzeczypospolitej. Oglądaliśmy najciekawsze prace z kolekcji brązu, wykonane przez dzieci na jednych z warsztatów plastycznych zorganizowanych przez Dom Polonii. Pan Dariusz Śladecki zaprosił nas do udziału w następnych warsztatach plastycznych, za co bardzo mu już teraz dziękujemy.

A pod wieczór mieliśmy spotkanie z uczniami Gimnazjum oraz ich rodzinami, które na czas pobytu chętnie gościły nas w swoich domach. Bardzo budującym dla nas było nauczanie języka w atmosferze polskiej rodziny, w wirze polskich tradycji.

We wtorek oprócz lekcji dla dzieci, poszliśmy do Parku Wodnego, gdzie pływaliśmy w basenach rekreacyjnych, basenie olimpijskim, zjeżdżalniach, wodnym plac zabaw i in. Nasza podolska młodzież była wprost zachwycona tym odpoczynkiem.

W środę dzieci odpoczywały po „odpoczynku”, więc miały zabawy na boisku oraz rajd pieszy. Nie przypadkowo zakładka pod nazwą Dominikanie pojawiła się na stronie Małopolskiej Drogi Świętego Jakuba z Sandomierza, która przez Kraków prowadzić ma do dalekiego Santiago de Compostela w Hiszpanii. Klasztory dominikańskie bardzo wcześnie powstały właśnie w tych dwóch polskich miastach, a między Sandomierzem i Santiago funkcjonowało ich przez wieki co najmniej kilkadziesiąt. Historia Zakonu Kaznodziejskiego od samych początków związana jest ściśle z tym średniowiecznym pątniczym szlakiem. Wielki Święty – Dominik de Guzman pochodził właśnie z Hiszpanii i sam często wędrował drogami, które dziś tworzą historyczny i kulturowy szlak, jakim stało się dla całej Europy Camino de Santiago.

W czwartek oprócz zajęć mieliśmy możliwość zobaczyć jeden z najstarszych uniwersytetów w Polsce – Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, który dziś jest uczelnią otwartą na cywilizacyjne i naukowe wyzwania współczesności. Obok teologii, filozofii, nauk społecznych, prawnych i humanistycznych rozwijane są nauki matematyczne i przyrodnicze, by przygotować studentów do pełnej i odpowiedzialnej pracy dla dobra Ojczyzny i Kościoła.

W piątek 24 czerwca zostaliśmy zaproszeni na uroczystość zakończenia roku szkolnego, która rozpoczęła się z Mszy Świętej w sercu miasta – w Klasztorze Ojców Dominikanów z błogosławieństwa na wakacje letnie. Potem odbyło się wręczenie zaświadczeń i nagród za osiągnięcie dobrych wyników. Bardzo ciekawie było zapoznać się z tradycją zakończenia roku szkolnego w polskich szkołach i porównać z tym, jak to sie odbywa na Ukrainie.
Do odjazdu mieliśmy czas wolny na zakupy upominków i prezentów. Ten czas też był dla nas pożyteczny, każdy znalazł dla swojej rodziny „cząstkę Lublina”, która będzie przypominać mu o pobycie o Polsce.

Taki projekt, w którym uczestniczyliśmy, jest dostępny dla każdego dziecka, które ma Kartę Polaka. Jest możliwość kształcenia w systemie nauczania domowego w polskiej szkole, polegającym na realizacji programu bez konieczności chodzenia na zajęcia do polskiej szkoły. Nauczanie w tym systemie jest całkowicie bezpłatne. Z powyższej oferty mogą skorzystać uczniowie w wieku od 11 do 15 lat.
Gimnazjum i Liceum Środziemnomorskie im. Św. Dominika Guzmana zapewnia materiały dydaktyczne do przedmiotów objętych nauczaniem domowym, z których uczniowie przygotowują się do zaliczenia każdego roku nauki w szkole. Rok szkolny kończy się warsztatami z najważniejzych przedmiotów oraz egzaminami klasyfikacyjnymi uprawniającymi uczniów do otrzymania świadectwa ukończenia kolejnej klasy. Odbywają się one w siedzibie szkoły w Lublinie.

Osoby zainteresowane tą formą nauczania mogą zwracać się do Marii Kozyrskiej-Mazur (Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia” w Winnicy) telefonicznie +38 067 431 54 11.

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie oraz miłe przyjęcie 🙂 Do zobaczenia znów za rok!

Eugenia Bryliant, CRP „Polonia”, 07.07.16 r.