Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » IV Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych pod Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy

IV Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych pod Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy

5 stycznia 2017 roku pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy Żołnierzom Wyklętym, oficjalnie rozpoczął się IV Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych organizowany przez Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Cele Konkursu, do uczestnictwa w którym chcielibyśmy wszystkich serdecznie zachęcić, to:

– Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych.   Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego po II wojnie światowej.
– Budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego.
– Pogłębienie wiedzy historycznej.
– Doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji w różnych źródłach.                                            
– Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie   i pogłębianie wiedzy o działalności drugiej konspiracji w latach 1944-1963.              
– Zachęcenie młodych twórców do doskonalenia umiejętności plastycznych.
– Popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej.

IV Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych przeprowadzony jest w następujących kategoriach:

Kategoria szkoły podstawowe kl. 0 – I-III:

praca plastyczna „Żołnierze Wyklęci”.
laurka „Żołnierzom Wyklętym, obrońcom Ojczyzny składamy hołd”,

Kategoria szkoły podstawowe kl. IV-VI:

praca plastyczna „Żołnierze Wyklęci”,
znaczek pocztowy „Żołnierze Wyklęci”,

Kategoria szkoły gimnazjalne kl. I-III:

poezja ”Żołnierze Wyklęci”,
komiks „Żołnierze Wyklęci”,
odznaka „Żołnierzy Wyklętych”,

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne:

film „Żołnierze Wyklęci”,
plakat „Żołnierze Wyklęci”, 

Kategoria szkoły podstawowe:

film z Uroczystości (Akademii) w szkole z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Kategoria szkoły gimnazjalne:

film z Uroczystości (Akademii) w szkole z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne:

film z Uroczystości (Akademii) w szkole z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Kategoria Osadzeni w Aresztach Śledczych:

praca plastyczna „Żołnierze Wyklęci”,                               
odznaka „Żołnierze Wyklęci”.

>>>> Regulamin IV Konkursu Historycznego o Żołnierzach Wyklętych <<<<

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Bogdan Grzenkowicz,
przewodniczący Komitetu Pamięci
Rotmistrza Witolda Pileckiego
tel. +48 506 036 316
http://komitet-pamieci-pileckiego.com/

Słowo Polskie. 17.01.17 r.