Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » IV edycja Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2019/2020

IV edycja Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2019/2020

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2019/2020 „W drodze do Niepodległości”.

Organizatorami Olimpiady Historii Polski jest Fundacja Wolność i Demokracja oraz Polskie Towarzystwo Historyczne. Partnerami Olimpiady są Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, przy wsparciu placówek Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Instytutu Pamięci Narodowej. Olimpiada Historii Polski organizowana jest zgodnie z polskimi aktami prawnymi.

Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski. Warunkiem uczestnictwa jest deklaracja polskiego pochodzenia. Olimpiada skierowana jest do uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych.

IV edycja Olimpiady 2019/2020 odbędzie się w następujących krajach: Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, Niemcy, Wielka Brytania, Austria, Holandia, Belgia, Norwegia, Francja, Bułgaria, Grecja.
Lista komisji szkolnych – organizatorów lokalnych Olimpiady, oraz wszelkie informacje dostępne są na stronie Fundacji: https://wid.org.pl/olimpiada-historii-polski/

Zgłoszenia uczestników do I etapu Olimpiady Historii Polski dokonuje nauczyciel/kierownik placówki oświatowej przesyłając odpowiedni formularz do właściwej miejscowo szkolnej komisji egzaminacyjnej (organizatora lokalnego) lub na adres: [email protected]

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości za granicą.

ZASADY ORGANIZACJI OLIMPIADY:

I etap Olimpiady – odbywa się w wyznaczonych ośrodkach w kraju zamieszkania i polega na zdaniu przez młodzież egzaminu pisemnego w formie testu. Komisje szkolne zbierają zgłoszenia od uczestników z danego okręgu i przesyłają do Fundacji. Fundacja organizuje dostarczenie formularzy testowych wraz z kodami uczestników. Funkcje lokalnych Sekretarzy Olimpiady, z zasady, pełnią nauczyciele ORPEG. Wypełnione formularze testowe odsyłane są do sprawdzenia do Komitetu Głównego Olimpiady.

II etap Olimpiady – odbywa się w wyznaczonych ośrodkach w kraju zamieszkania w zależności od potrzeb, w miejscowościach w których znajdują się konsulaty RP lub domy polskie. Eliminacje są  dwuczęściowe. Część pierwsza to prezentacja samodzielnie przygotowanej pracy, na jeden z tematów wskazanych przez Komitet Główny, część druga to egzamin ustny, przed okręgową komisją egzaminacyjną powołaną przez Komitet Główny, na miejscu lub on-line.

III etap Olimpiady – odbywa się na terenie Polski. Składa się z egzaminu pisemnego w formie testu oraz egzaminu ustnego przed komisją szczebla centralnego powołaną przez Komitet Główny Olimpiady. Do III etapu zostają zaproszeni laureaci i finaliści II etapu zgodnie z Regulaminem Olimpiady wraz z nauczycielami – opiekunami grupy.

Nagrodą główną dla grupy laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na polskie uniwersytety państwowe. W tej edycji do wyboru będą co najmniej indeksy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Lubelskiego im. Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dodatkowo dla uczestników III etapu przewidziane są nagrody rzeczowe, w tym kilkudniowy pobyt w Polsce.
Olimpiada Historii Polski jest działaniem projektu „POLSKIE ECHA – wspieranie nauki historii Polski na świecie” współfinansowanego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Więcej informacji na temat dotychczasowych edycji Olimpiady znajdą Państwo na stronie internetowej Fundacji: https://wid.org.pl/category/szerzymy-polska-oswiate/olimpiady-historii-polski-na-ukrainie/.

Słowo Polskie za: wid.org.pl, 17 października 2019 r.

lp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code