Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Informacja na temat publikacji „Dziedzictwo ponad granicami”

Informacja na temat publikacji „Dziedzictwo ponad granicami”

W sieci opublikowano pracę „Dziedzictwo ponad granicami”, zawierająca sześć autorskich scenariuszy dotyczących kultury i dziedzictwa narodowego Polski. Autorką scenariuszy i koncepcji merytorycznej projektu jest Magdalena Zylik.

„Dziedzictwo” zawiera sześć scenariuszy, zatytułowanych kolejno: Jak powstała Polska, Polska wielokulturowa, Elementy polskiej kultury ludowej, Polska na liście UNESCO, Polscy Nobliści, Oscary dla Polaków. Tematy te są bardzo obszerne dlatego scenariusze zawierają jedynie niektóre, wybrane przez autora elementy.

Uczestnikami prowadzonych zajęć byli obcokrajowcy mieszkający w Poznaniu, którzy się nie znają, dlatego każdy ze scenariuszy ma bardzo rozbudowaną część integracyjną. Pozwala to na korzystanie z nich na zasadzie odrębnych skryptów, które można dowolnie ze sobą łączyć i mieszać. Mogą one również tworzyć pewną całość, czego przykładem są przeprowadzone przez Magdalenę Zylik w Poznaniu warsztaty.

Odrębne scenariusze sprawdziły się świetnie podczas pobytu w Żytomierzu (Ukraina), gdzie na zaproszenie Studenckiego Klubu Polskiego zostały prowadzone zajęcia dotyczące wybranych tematów ze studentami Uniwersytetu Iwana Franki oraz słuchaczami języka polskiego w Domu Polskim. W ciągu trzygodzinnego spotkania (na taki okres czasowy rozpisany jest każdy ze scenariuszy) zamiast jednego tematu, realizowane zostały dwa wybrane przez uczestników, ponieważ czas poświęcony na integrację był znacznie krótszy.

„Mam ogromną nadzieję, że urozmaicony zestaw ćwiczeń i zadań oraz elementy dramy stosowanej będą świetną podstawą do poznawania kultury i dziedzictwa narodowego Polski również dla uczestników Waszych zajęć” – napisała Magdalena.

Partnerami projektu: MIP – Migrant Info Point (Poznań), Żytomierski Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki (Ukraina), Studencki Klub Polski w Żytomierzu (Ukraina), Dom Polski w Żytomierzu (Ukraina).

Projekt zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Niniejsza publikacja jest objęta licencją Creative Commons 3.0. Można ją pobrać na stronie https://issuu.com/magdalenazylik.

Walentyna Jusupowa, 05.01.16 r.

Magdalena Zylik z zamiłowania i wykształcenia socjolog, trener dramy stosowanej rekomendowany przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP – KLATKA, założycielka nieformalnej grupy dramowej „LUB drama” w Lublinie. Ukończyła szkołę trenerów Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Koordynator projektów edukacyjnych, społecznych i kulturalnych. Organizuje i prowadzi warsztaty z doskonalenia kompetencji społecznych w różnych grupach wiekowych. Chętnie angażuje się w projekty społeczne, kulturalne i edukacyjne. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2016 roku. Obecnie mieszka, pracuje i rozwija się w Poznaniu, współpracując m.in. z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury. Pracowała przy takich projektach jak, m.in. Szkoła Polonijnych Liderów Lokalnych, Dramowa Akademia Obywatelska, Międzypokoleniowy projekt „Most Pokoleniowy”, Program Wolontariusz Kultury, Pisarki na Plakaty, IDŹ-PATRZ-CZUJ: Poznański Czerwiec ’56 oraz in.