Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » II Konkurs Fotograficzny KONCERT

II Konkurs Fotograficzny KONCERT

Sezon na wszelkiego rodzaje koncerty, te duże i małe, te z megagwiazdami i te kameralne dla koneserów, trwa cały rok, szczególne nasilenie ich trwania, z oczywistych względów, następuje w okresie letnim. Każdy z nich ma grono wiernych sympatyków, każdy to niepowtarzalne muzyczne wydarzenie i niesamowite przeżycia dla uczestników, ale też swoiste fotograficzne święto dla osób świadomie posługujących się aparatem fotograficznym.

Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach www.dkboguszowice.pl i Teatr Ziemi Rybnickiej www.teatrziemirybnickiej.pl zapraszają wszystkich fotografujących (konkurs ma charakter otwarty i mogą wziąć w nim udział zarówno profesjonaliści jak i amatorzy) do udziału w II Konkursie Fotograficznym KONCERT.

Celem konkursu jest utrwalenie w fotografii subtelnego piękna koncertowej chwili, popularyzacja muzyki granej na żywo oraz ukazanie niesamowitych przeżyć towarzyszących koncertom.

Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do 18 września 2016 r. na adres:

Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach, 44-253 Rybnik, Plac  Pokoju 1.

Ocena jury nastąpi do 30.09.2016 r.

Otwarcie wystawy i wręczenie nagród nastąpi w dniu 14.10.2016 r. o godz. 19.00.

Wystawa pokonkursowa prezentowana będzie do 30.11.2016 r.

Każdy uczestnik konkursu może nadesłać do 4 fotografii.

Zestawy wielozdjęciowe będą traktowane jako jedna praca.

Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką jednakże ich format nie może być mniejszy niż 30 x 30 cm i nie większy niż 70 x 100 cm. Do nadsyłanych prac należy dołączyć kartę zgłoszenia.

Organizator powoła jury, które zdecyduje o: zakwalifikowaniu prac do konkursu, zakwalifikowaniu fotografii na wystawę, przyznaniu nagród:

I nagroda  – o wartości 1500 zł,
II nagroda – o wartości 1000 zł,
III nagroda – o wartości 500 zł.

Uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz katalog wystawy.

Szczegółowe warunki konkursu zawarte są w jego regulaminie.

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania ze strony: http://dkboguszowice.pl/dk2/konkursy

Wszelkie zapytania i uwagi odnośnie konkursu można zgłaszać jego komisarzowi:

Robert Pior: [email protected]  , tel. 32 4252016.

Gorąco polecam i zapraszam!

Krzysztof Łapka
Promocja konkursu
www.dkchwalowice.pl
tel. 513064196