Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Historia Polski na Multimedialnej Platformie Edukacyjnej

Historia Polski na Multimedialnej Platformie Edukacyjnej

Miło nam poinformować, iż Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2015” na zrealizowanie projektu pod nazwą Historia Polski na Multimedialnej Platformie Edukacyjnej dla polskich dzieci i młodzieży zamieszkałych za granicą.

W ramach projektu powstanie Multimedialna Platforma Edukacyjna zawierająca materiały do nauki historii Polski. Lekcje zostaną przygotowane na dwóch poziomach edukacyjnych i skierowane do dwóch grup odbiorców: uczniów klas, będących odpowiednikiem polskich klas 4-6 oraz do uczniów klas gimnazjum. Dla każdej grupy opracowany zostanie kurs obejmujący 15 tematów – najważniejszych wydarzeń Historii Polski. W sumie na Platformie znajdzie się 30 lekcji.

Każda lekcja będzie się składać z krótkiego filmu lub/i prezentacji wprowadzających w temat, ćwiczeń i zabaw edukacyjnych, słowniczka polsko-polskiego wyrazów trudniejszych, testu sprawdzającego. Materiały przygotowane będą w sposób pozwalający na łatwe i przejrzyste wykorzystanie przez nauczyciela lub do samodzielnej pracy ucznia. W materiałach dla nauczyciela znajdzie się m.in. szczegółowy scenariusz 45minutowej lekcji na dany temat.

Tematyka kursu zostanie dobrana w taki sposób, żeby na każdym poziomie edukacyjnym stworzyć przejrzysty kurs historii Polski, obejmujący najważniejsze wydarzenia przedstawione w przystępny i interesujący sposób, dopasowany do możliwości intelektualnych uczniów w danym przedziale wiekowym. Wybrane zagadnienia zawierać się będą w polskiej podstawie programowej dla poszczególnych etapów edukacyjnych.

Projekt kierowany jest przede wszystkim do polskich placówek oświatowych. W ramach projektu każda placówka będzie mogła skorzystać z mailowych konsultacji z historykiem.

Ważną wartością projektu jest też jednoczesna – obok historii – nauka i praktyka języka polskiego. Wszystkie materiały będą opracowane na najwyższym poziomie poprawności językowej w oparciu o metodykę nauczania języka polskiego jako obcego.

Partnerem Fundacji Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii przy realizacji tego projektu jest Wydział Filozoficzno – Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego, który objął opiekę merytoryczną nad projektem. Patronat nad projektem objął Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ORPEG.

W tej chwili przystąpiliśmy do pierwszej fazy realizacji projektu. Jego ukończenie zaplanowane jest na koniec 2015r. Z większości materiałów będzie można korzystać już od 1 września 2015 a więc z dniem rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Platforma będzie dostępna pod adresem www.historiadlapolonii.pl

Bieżące informacje o postępach prac nad projektem są zamieszczane na profilu Facebook.com/HistoriaDlaPolonii

Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli pracujących z Polonią do włączenia się w konsultowanie i opiniowanie poszczególnych lekcji. Zależy nam na Państwa wiedzy i doświadczeniu. Wszystkie osoby, które chciałyby włączyć się tworzenie Platformy prosimy o kontakt z koordynatorem projektu:

Mail: [email protected]

Serdecznie pozdrawiamy,

Agnieszka Kaczmarczyk
oraz zespół Fundacji Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii