Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Winnicki » Historia i dekomunizacja w nowym informatorze „Ulice Winnicy”

Historia i dekomunizacja w nowym informatorze „Ulice Winnicy”

Gdzie w Winnicy znajdowały się ulica Władysława IV,  Kapucyńska, Lwowska i wiele innych mogą teraz dowiedzieć się wszyscy dzięki nowemu informatorowi, wydanemu przez Winnickie Stowarzyszenie Historyczne przy współpracy z Podolską Agencją Rozwoju Regionalnego i Radą Miasta Winnicy.

Ta bardzo przydatna lektura dla historyków i krajoznawców po raz pierwszy została zaprezentowana przedstawicielom mediów 27 grudnia podczas konferencji prasowej z udziałem twórców „Ulic Winnicy. Z historii dekomunizacji”. Dzięki 65-stronicowemu informatorowi można dowiedzieć się, jak zmieniały się nazwy ulic z czasów I RP przez zabór rosyjski, bolszewicką i niemiecką okupację oraz w okresie niepodległej Ukrainy. Unikatowe mapy, w nim zamieszczone, pokazują, jak kształtowała się Winnica od czasów nadania miastu magdeburskiego prawa przez króla Władysława IV a dokładny opis pomaga prześledzić przez pryzmat wydarzeń losy jego mieszkańców.

Część lektury jest poświęcona dwóm etapom tak zwanej „dekomunizacji” nazw ulic w Winnicy, która rozpoczęły się w 1989 roku, a kolejny jej etap nastąpił po Rewolucji Godności i można powiedzieć, że trwa do dziś. W ramach pozbawiania się śladów totalitarnej przeszłości w ostatnich dwóch latach nowe nazwy otrzymało prawie 20 proc. ulic, a dokładnie – 148.

Krótkie wystąpienie dotyczące inicjatywy upamiętnienia historii winnickich ulic wygłosiła główny autor informatora, historyk, pracowniczka Winnickiego Uniwersytetu Pedagogicznego Tetiana Karojewa. Zaznaczyła, że winnickie „dekomunizacyjne” doświadczenie chętnie przejmują inne miasta, a przywołane w nazwach ulic z niepamięci postacie i wydarzenia z historii Podola i Ukrainy budzą zainteresowanie młodzieży a nawet osób starszych, wychowanych na zasadach ideologii komunistycznej.

W ramach konferencji prasowej historyk Oleksander Fedoryszen przedstawił tworzoną mapę internetową miasta Winnicy, składającą się z kilku warstw (starych map) i pozwalającą prześledzić zmiany ulic na przestrzeni wieków. Ponadto internetowa mapa (dostępna obecnie w trybie testowym na testmap.vmr.gov.ua) pokazuje poszczególne ulice, oraz jest bardzo dobrym źródłem dla obserwacji za obecnym rozwojem miasta.

Pod koniec konferencji prasowej każdy chętny otrzymał dla swojej własnej biblioteki egzemplarz informatora „Ulice Winnicy. Z historii dekomunizacji”.

Słowo Polskie, 27.12.16 r.