Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Głosowanie za projekt Nr 12 w Berdyczowie

Głosowanie za projekt Nr 12 w Berdyczowie

Pozostał tylko jeden dzień do zakończenia głosowania za projekt „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, skierowany na odrodzenie historycznego polskiego cmentarza w Berdyczowie.

Autor projektu Jerzy Sokalski i jednocześnie deputowany do Rady Miasta, ma nadzieję, że dzięki dofinansowaniu z budżetu partycypacyjnego uda się chociażby częściowo przywrócić zabytkowej polskiej nekropolii byłą świetność.

Na polskim cmentarzu w Berdyczowie znajdują się setki unikatowych pomników, każdy z których zasługuje na pracę naukową. Corocznie w celu odwiedzenia zabytkowej nekropolii do Berdyczowa przybywają setki turystów z Polski i innych krajów a także polscy dyplomaci.

– W ubiegłym roku wspólnie z polską młodzieżą pracowaliśmy przy oczyszczaniu nagrobków z śmieci i krzaków, odnawialiśmy napisy na pomnikach. Przed nami ogrom dalszej pracy. Lecz, żeby ta praca była efektywną, ma do niej się dołączyć nie tylko polska strona, lecz przede wszystkim – ukraińska. W taki sposób lokalne władze pokażą, że opiekują się polską mniejszością i historycznym dziedzictwem na terenie Berdyczowa – twierdzi Sokalski.

Kwota, przewidziana w wypadku wygranej w konkursie nie jest kosmiczna – 100 tys. hrywien. – Lecz od czegoś trzeba zacząć – dodaje Polak z Berdyczowa.

Polski cmentarz przy ul. Puszkina w Berdyczowie potrzebuje fachowej opieki. Na jego terenie są pochowani wybitni lekarze, księża, działacze społeczni i profesorowie. Znacznych kosztów do naprawy wymaga także aleja cmentarna i ogrodzenie.

Dzięki inicjatywie Jerzego Sokalskiego Berdyczów może zyskać wspaniały obiekt turystyczny, który będzie w stanie przenieść gości 150 lat wstecz. Otrzymanie dotacji z budżetu partycypacyjnego może pomóc uzyskać dla zabytkowej nekropolii status rezerwatu rangi lokalnej.

Żeby oddać głos trzeba w formularzu dla głosowania w polu „Centr 6” wpisać numer 12. Dla zagłosowania trzeba okazać dowód osobisty.

Słowo Polskie, Łarysa Wermińska, 14.03.17 r.