Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Gaude Polonia 2017

Gaude Polonia 2017

Do 15 października 2016 r. można składać wnioski w ramach Programu Stypendialnego Gaude Polonia na rok 2017. Organizowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego program przeznaczony jest dla młodych twórców kultury oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowowschodniej, w pierwszej kolejności z Białorusi i Ukrainy. Wysokość stypendium wynosi 3 500 zł miesięcznie.

W aktualnie prowadzonym naborze wniosków o półroczne stypendia (od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.) mogą starać się przedstawiciele następujących dziedzin:

– film;
– fotografia;
– historia i krytyka filmu, muzyki, sztuki, teatru;
– konserwacja dzieł sztuki;
– literatura/przekład;
– muzealnictwo;
– muzyka;
– sztuki wizualne;
– teatr.

O stypendia mogą starać się osoby, które spełniają następujące warunki:

– obywatelstwo Białorusi/Ukrainy lub innego państwa środkowo-wschodniej Europy;
– wiek do 40 roku życia (w wyjątkowych wypadkach do 45 roku życia);
– wykształcenie wyższe;
– dorobek w reprezentowanej przez kandydata dziedzinie;
– projekt stypendialny.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Słowo Polskie, 12.08.16 r.