Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Gaude Polonia – 2016

Gaude Polonia – 2016

Program Stypendialny Ministra Kultury „Gaude Polonia” przeznaczony jest dla młodych (do 40 roku życia, w wyjątkowych wypadkach do 45 roku życia) twórców kultury oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowowschodniej, w pierwszej kolejności z Białorusi i Ukrainy.

Program służy budowaniu płaszczyzny zrozumienia i dobrych kontaktów na gruncie współpracy kulturalnej pomiędzy Polską, a jej bliskimi sąsiadami. Pobyt w Polsce ma umożliwić stypendystom poznanie współczesnej kultury polskiej oraz doskonalenie warsztatu twórczego pod opieką uznanych twórców oraz instytucji w największych i najważniejszych ośrodkach kultury polskiej.

O półroczne stypendium w Polsce mogą ubiegać się twórcy reprezentujący następujące dziedziny: film, fotografia, konserwacja zabytków, literatura/przekład, muzyka, sztuki wizualne, teatr, krytyka sztuki, teatru i filmu.

Wnioski na udział w programie stypendialne „Gaude Polonia” można składać do 15 października 2015 roku. Wymagana jest znajomość języka polskiego, program stypendialny obejmuje okres od 1 lutego do 31 lipca 2016 roku.

Składać wnioski można w Polskim Instytucie w Kijowie (ul. Chmielnickiego 29/2 b.17) lub w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie (ul. Płocka 13).

Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie „Gaude Polonia” można poznać tutaj.

Dodatkową informację nt. Stypendium można uzyskać pod numerem telefonu: +48 22 21 00 121, adres mailowy [email protected]

Słowo Polskie, na podstawie informacji Polskiego Instytutu w Kijowie, 24.06.15 r.