Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Fundraising – dodatkowe źródło finansowania projektów organizacji polskich na Ukrainie

Fundraising – dodatkowe źródło finansowania projektów organizacji polskich na Ukrainie

Seminarium dla prezesów organizacji polskich z obwodu żytomierskiego pt. „Pomoc w znalezieniu dodatkowych źródeł finansowania organizacji” odbył się 29 sierpnia w Domu Polskim w Żytomierzu.

Do udziału w seminarium zostali zaproszeni liderzy środowiska polskiego z Żytomierza i innych miast obwodu. Celem spotkania była prezentacja programów Unii Europejskiej oraz projektów dot. wsparcia organizacji mniejszości narodowych, znalezienia dodatkowych źródeł finansowania organizacji oraz wsparcie administracyjne działalności organizacji.

Na początku uczestnicy seminarium wysłuchali wykładu pt. „Fundraising. Europejskie programy oraz fundacje, którzy wspierają projektu w Ukrainie”. Goście dowiedzieli się o podstawowych źródłach finansowania swoich projektów (działalności fundraisingowej) oraz o największych światowych fundacjach i innych podmiotach, które udzielają pomocy i wspierają działalność organizacji pozarządowych na Ukrainie. Największe zainteresowanie uczestników wzbudziła informacja o europejskich programach, które skierowane są głównie na wsparcie i rozwój mniejszości narodowych, m.in.: programy Wysokiego Komisarza OBWE do spraw Mniejszości Narodowych; ogólne programy UE na Ukrainie; organizacja ochrony mniejszości narodowych (Minority Rights Group) etc.

Do udziału w seminarium także byli zaproszeni niezależni eksperci w dziedzinie prawa oraz księgowości. Ponadto, eksperci podczas warsztatów udzielali konsultacji prezesom organizacji w dziedzinie prawa i działalności księgowości.

„Porządek napisania i aspekty podstawowe napisania wniosków w celu otrzymania grantów. Obsługa prawna społecznych organizacji oraz administrowanie projektów” z wystąpieniem pod takim tytułem wystąpił dyrektor wykonawczy Spółki Społecznej „Rada Społecznych Inicjatyw” Rustam Jusupow z Kijowa. Dzieląc się własnymi doświadczeniami w napisaniu wniosków do Fundacji Europejskich i nie tylko, pan Rustam skupił się na znalezieniu idei na projekt oraz podstawowych koncepcjach, skupił się na etapach pisania wniosku w celu uniknięcia błędów podczas napisania podań etc.

Główny księgowy przedsiębiorstwa, konsultant ds. sprawozdawczości finansowej organizacji społecznych p. Aleksander Gerasymczuk (Żytomierz) w swoim wystąpieniu pt. „Sprawozdawczość finansowa działalności organizacji społecznych. Budżet wniosku na realizacje projektu. Sprawozdawczość finansowa zgodnie projektów” powiedział o podstawach prowadzenia księgowości organizacji społecznych, sprawozdawczości finansowej takich organizacji. Szczegółowo omówił, jaka jest sprawozdawczość i kiedy ona musi być podana zgodnie prawa ukraińskiego. To też był bardzo interesujący temat dla uczestników. Niektórzy prezesi otrzymali kwalifikowaną konsultację dot. prowadzenia księgowości swojej organizacji.

Na zakończenie seminarium uczestnikom seminarium rozdano ankiety, gdzie oni mieli możliwość zapisać informację dot. poziomu przeprowadzenia seminarium, aktualności wybranego tematu oraz zostawić swoje uwagi i propozycję. Warto powiedzieć, że większość uczestników uważa, że podobne seminarium warto zorganizować także w przyszłości.

Projekt został współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 roku przy wsparciu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” a realizowany – przez organizację społeczną „Studencki Klub Polski” w Żytomierzu.

„Studencki Klub Polski” w Żytomierzu, 03.09.15 r.