Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Forum Polonijne w Krynicy

Forum Polonijne w Krynicy

Źródło: en.krynica.plW ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy, które będzie trwało w dniach 6-8 sierpnia, odbędzie się Forum Polonijne, z udziałem przedstawicieli władz państwowych, środowisk kościelnych i polonijnych oraz krajowych organizacji pozarządowych.

Dyskusje będą się toczyły wokół sześciu tematów: „Polityka państwa polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą”, „Co jednoczy Polaków za granicą: Kościół, język, kultura?”, „Rola Polonii i Polaków za granicą w kształtowaniu wizerunku Polski”, „Pomysł na sukces za granicą. Sukces Polonii sukcesem Polski”, „Emigracja zarobkowa – szansa czy zagrożenie?” oraz „Aktywność polskich samorządów na arenie międzynarodowej. Współpraca transgraniczna”.

Gościem specjalnym Forum Polonijnego będzie Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, w panelach wezmą udział również: sekretarz stanu – szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu ds. parlamentarnych, Polonii, konsularnych, i dyplomacji publicznej Jan Dziedziczak; zastępca przewodniczącej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Artur Warzocha oraz przewodniczący Komisji Łączności z Polakami za Granicą Michał Dworczyk.

Funkcję łącznika i pośrednika między polonijnymi środowiskami a Senatem przez trzy jego kadencje (od V do VII) pełniła Polonijna Rada Konsultacyjna przy Marszałku Senatu. Marszałek Stanisław Karczewski zdecydował o powołaniu, mocą uchwały z 7 lipca 2016 roku, Polonijnej Rady Konsultacyjnej.

Do zadań odrodzonego organu będzie należało wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla Polonii i Polaków za granicą, dotyczących projektów aktów normatywnych dotyczących Polonii i Polaków za granicą oraz o kierunkach działań Senatu i jego organów w sprawach dotyczących Polonii i Polaków za granicą.

Pierwsze uroczyste posiedzenie Rady odbędzie się 6 września 2016 roku, w ramach Forum Polonijnego w Krynicy. Członkowie Rady zaopiniują projekt uchwały Prezydium Senatu wyznaczający kierunki działań izby na rzecz rodaków w świecie na najbliższe lata. Podjęcie takiej uchwały będzie stabilizowało sytuację zarówno organów władzy publicznej, jak i organizacji polonijnych.

Następnie członkowie Rady wezmą udział w sześciu debatach polonijnych poświęconych najistotniejszym obszarom społecznej aktywności w krajach zamieszkania. Podczas dyskusji toczących się na Forum Polonijnym będą pełnić rolę komentatorów.

Słowo Polskie, na podstawie informacji http://www.forum-ekonomiczne.pl, 31.08.16 r.