Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Forum Młodych Polaków w Stanisławowie

Forum Młodych Polaków w Stanisławowie

W „Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego” w Iwano-Frankiwsku (przed 1954 r. – Stanisławów) w dniach 28 listopada – 2 grudnia odbyło się „Forum Młodych Polaków”, skierowane do liderów środowisk polskich zamieszkałych na Ukrainie. Studencki Klub Polski z Żytomierza reprezentowali Stanisław Szyriajew, Wadym Galajko i Oksana Kaplun.

Głównym celem projektu było pogłębienie procesów integracyjnych i aktywizacja do działalności społecznej młodzieży polskiego pochodzenia. W ramach Forum założono podstawy do stworzenia przestrzeni do poznania młodych liderów środowiska polskiego i nawiązanie miedzy nimi współpracy.

Forum umownie został podzielony na dwie części. Pierwszą częścią były treningi, prowadzone przez trenerów z Polski. Odbywały się one w postaci gier, żeby przez zabawę uczestnicy uczyły się umiejętności zaufania i radości ze wspólnej pracy w grupie. W drugiej części, kiedy grupy już były sformowane, pracowano nad planowaniem projektów, w celu rozwoju kultury polskiej i języka polskiego na terytorium Ukrainy.

Głównym mottem Forum była integracja środowiska młodzieżowego Polaków z całej Ukrainy. Inicjacja i pogłębiona współpraca pomiędzy nimi. Przewidywano, że Forum stanie się stałym projektem, który będzie odbywać się nie tylko w Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie), ale i w innych miastach Ukrainy.

Organizatorem projektu wystąpił Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego przy wsparciu finansowym Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Stanisław Szyriajew, Studencki Klub Polski w Żytomierzu, 05.12.15 r.