Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Ewolucja ustawy o Karcie Polaka. Etap drugi

Ewolucja ustawy o Karcie Polaka. Etap drugi

16 grudnia w Warszawie odbyła się jednodniowa konferencja pt. Historia Kartą spisana”, podsumowująca osiem lat funkcjonowania Ustawy o Karcie Polaka oraz wnosząca propozycje stosownie jej nowelizacji.

Na spotkanie do sali konferencyjnej Domu Poselskiego, który znajduje się na terenie polskiego parlamentu przybyli działacze środowiska polskiego z czterech krajów, popularność Karty Polaka w których jest najwyższa – Białorusi, Ukrainy, Łotwy oraz Litwy. Prelegenci, a to – m.in. dr. hab. Marcin Kowalski ze Studium Europy Wschodniej, dr Jerzy Kowalewski, polonista, przedstawiciele MSZ oraz Polacy z Kresów poruszali tematy dotyczące zwiększenia motywacji środowiska polskiego do nauki języka przodków w związku z możliwością otrzymania Karty Polaka, procedurę odwołania od decyzji konsula w razie braku satysfakcji petenta po przeprowadzonej rozmowie. W trakcie konferencji zaprezentowano dane statystyczne dotyczące posiadaczy Kart Polaka w krajach ich zamieszkania.

Moderował spotkanie Damian Ciarciński. Były konsul KG RP w Winnicy opowiedział o projekcie „Historia Kartą spisana” oraz o badaniu przeprowadzonym wśród 500 posiadaczy Kart Polaka na terenie trzech krajów na zlecenie Fundacji „Wolność i Demokracja”.

Dane statystyczne, sporządzone na podstawie tych badań, zaprezentował dr.  Kowalski. Wynika z nich, że ilość Kart Polaka, wydawanych co roku, zaczynając od 2008 nie spada, lecz kształtuje się na poziomie 20 tys. Na pierwszym miejscu pod względem liczby wydanych KP jest Białoruś (ponad 76 tys.) i Ukraina (69,6 tys.). Inne kraje są daleko w tyle. Wśród posiadaczy Kart Polaka przeważają kobiety. 88,7 proc. zadeklarowało polską narodowość. W przeciągu 2008-2015 roku konsulaty RP wydały łącznie ponad 160 tys. takiego typu dokumentów. Ciekawym zbiegiem statystycznym okazał się fakt, że te same 88,7 proc. zadeklarowali, że są wyznania rzymskokatolickiego, co potwierdza ogólnie przyjętą tezę: „Polak – katolik”.

Następnie głos zabrał Jerzy Kowalewski. Poruszył kwestie szkolnictwa polskiego na Ukrainie i wzrost zainteresowaniem nauką języka polskiego po wdrożeniu w życie ustawy o Karcie Polaka. Miłym zaskoczeniem stało się przełamanie opłatkiem z przedstawicielami polskiego parlamentu i ministrem obrony Antonim Macierewiczem. Krótka przerwa owocowała w wymianę życzeń na rok następny z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Na pytanie, czy: „Karta Polaka – to element odrodzenia polskości czy jedynie wymiar praktyczno-wizowy?” postarali się odpowiedzieć Andżelika Borys z Białorusi, Jerzy Wójcicki z Ukrainy oraz Michał Mackiewicz z Litwy.

Poseł Michał Dworczyk, który pełni funkcję przewodniczącego Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą przedstawił główne założenia nowelizowanej Ustawy oraz propozycje, które napłynęły od środowiska polskiego oraz ekspertów, specjalizujących się w problemach Polaków na wschodzie.

Po konferencji odbyło się posiedzenie sejmowej komisji ds Polaków za granicą, na które zaproszono także członków konferencji. Komisja na wniosek przewodniczącego jednogłośnie uchwaliła projekt nowelizacji i przekazała go do Senatu. Przy pomyślnych okolicznościach Polacy na wschodzie zaczną doświadczać pozytywnych zmian wskutek wdrożenia nowelizowanej Ustawy o Karcie Polaka już w drugiej połowie 2016 r.

Organizatorem konferencji „Historia Kartą spisana. Podsumowaniem ustawy o Karcie Polaka” była sejmowa Komisja ds Polaków za Granicą oraz Fundacja „Wolność i Demokracja”.

Słowo Polskie, 17.12.15 r.

{morfeo 1076}

{youtube}{/youtube}