Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Europosłowie wzywają do dostarczenia na Ukrainę myśliwców, helikopterów, systemów rakietowych i amunicji

Europosłowie wzywają do dostarczenia na Ukrainę myśliwców, helikopterów, systemów rakietowych i amunicji

Fot. parl.eu

W rezolucji upamiętniającej rok wojny Rosji z Ukrainą, europarlamentarzyści zdecydowanie potępiają agresję Moskwy i ponownie wyrażają swoją niezachwianą solidarność z narodem i przywódcami Ukrainy.

Potwierdzają swoje poparcie dla udzielania Ukrainie pomocy wojskowej tak długo, jak to konieczne, i wzywają do poważnego rozważenia dostarczenia zachodnich myśliwców i helikopterów, odpowiednich systemów rakietowych oraz znacznego zwiększenia dostaw amunicji do Kijowa. Ukraina musi nie tylko być zdolna do samoobrony, ale także odzyskać pełną kontrolę nad całym swoim uznanym międzynarodowo terytorium.

Rezolucja wzywa państwa członkowskie UE do przyjęcia do końca lutego dziesiątego pakietu sankcji przeciwko Rosji i jej sojusznikom oraz do znacznego poszerzenia jego zakresu.

Wzywa również UE, państwa członkowskie i ich sojuszników do zwiększenia skuteczności już obowiązujących sankcji oraz do podjęcia pilnych kroków w celu zablokowania wszelkich prób obejścia tych środków ograniczających.

Patrząc w przyszłość, posłowie domagają się uruchomienia systemu prawnego, który pozwala na konfiskatę rosyjskich aktywów zamrożonych przez UE. Majątek ten powinien następnie zostać wykorzystany do odbudowy Ukrainy i odszkodowań dla ofiar wojny. Podkreślają też, że po zakończeniu wojny Rosja będzie musiała zapłacić wysokie reparacje, aby w istotny sposób przyczynić się do odbudowy Ukrainy.

Parlament podkreśla ponadto, że rosyjska inwazja na Ukrainę zasadniczo zmieniła sytuację geopolityczną w Europie, „co wymaga od UE śmiałych, odważnych i kompleksowych decyzji politycznych, w zakresie bezpieczeństwa i finansowych”. \W tym kontekście posłowie ponownie wyrażają poparcie dla decyzji Rady Europejskiej o przyznaniu Ukrainie statusu kandydata do UE. Wzywają również Ukrainę, Komisję i Radę do podjęcia działań na rzecz rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych jeszcze w tym roku, podkreślając jednocześnie, że przystąpienie do UE pozostaje również procesem opartym na zasługach, z poszanowaniem odpowiednich procedur i kryteriów warunkowych.

Słowo Polskie za: parl.europa.eu, 23 lutego 2023 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code