Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » ІІІ etap projektu „Szkoła Polonijnych Liderów Lokalnych” – szkolenie w Fundacji „HerStory”

ІІІ etap projektu „Szkoła Polonijnych Liderów Lokalnych” – szkolenie w Fundacji „HerStory”

Przez dwa tygodnie, od 24 sierpnia do 4 września 2015 roku, realizowano ІІІ etap projektu „Szkoła Polonijnych Liderów Lokalnych”. Szkolenie odbywało się w Fundacji „HerStory” (Lublin). Udział w nim wzięli członkowie organizacji społecznych z obwodu żytomierskiego: Bogdana Zarycka – „Studencki Klub Polski”, Karina Żownowatiuk – „Młodzieżowy Klub inicjatyw Europejskich” i Iryna Kowal – „Polskie towarzystwo edukacji historycznej”.

Fundacja „HerStory” została założona z inicjatywy dwóch aktywistek: Katarzyny Zabratańskiej i Leny Bielskiej w 2014 roku. Działa w obszarze obrony równości, różnorodności, walki z dyskryminacją, wielokulturowości i praw człowieka. Fundacja podejmuje działania na rzecz grup mniejszościowych, defaworyzowanych i wykluczonych.

Uczestnicy szkolenia w czasie zajęć praktycznych mieli możliwość otrzymać wiedzę i umiejętności niezbędne w realizacji własnego mini-projektu. W pierwszym tygodniu praktyki, trenerzy Lena Bielska i Katarzyna Zabratańska opowiadały o wielkim wniosku kobiet w różnych strefach życia społecznego (politycznej, socjalnej i duchowej), rozpowszechnienie ruchu feministycznego na ternach Polski. Dzięki grze terenowej „Lubelska droga historyczna”, która odbyła się w dniu 27 sierpnia w Lublinie, uczestnicy dowiedzieli się dużo ciekawych faktów z działalności twórczej i społecznej polskich pisarzy XIX-XX w. na terenie Lublina.

W drugim tygodniu stażu, pod kierownictwem Katarzyny Zabratańskiej, odbywa się wycieczka do byłego obozu koncentracyjnego „Majdanek”. Wycieczka poświęcona pamięci ofiar okupacji w czasie II Wojny Światowej. Studenci zobaczyli krematorium, baraki dla więźniów, gdzie odbywały się masowe tortury Żydów i przedstawicieli innych narodowości. Celem tej wycieczki było przypomnienie historii, znieważenie praw i wolności człowieka, aby w przyszłości uniknąć takich tragedii na całym świecie.

W ramach tej wycieczki, odwiedzono także miejsca, gdzie przechowywano w czasach II Wojny Światowej, Żydów. Przewodnik p. Anny Cykało – wykładowca Uniwersytetu Katolickiego im. Jana Pawła II, uczestnicy projektu odwiedzili najgłówniejsze zabytki kultury żydowskiej.

Nowe możliwości informacyjnych technologii przedstawiła trener oraz założycielka Fundacji „HerStory” p. Lena Bielska. Za pomocą specjalnego programu komputerowego „Pictochart” opowiedziała o ciekawych sposobach tworzenia reklamy dla przyszłych projektów.

Szkolenie w Fundacji „HerStory” w ramach projektu „Szkoła Polonijnych Liderów Lokalnych” zostało zrealizowane przez Fundację „Sempre a Frente” z siedzibą w Lublinie w partnerstwie z Żytomierska Młodzieżową Publiczną Organizacją „Zjednoczenie Szlachty Polskiej” w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2015 r.”.

Studencki Klub Polski w Żytomierzu, 13.09.15 r.