Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Chmielnicki » Dzień Wszystkich Świętych na Podolu

Dzień Wszystkich Świętych na Podolu

Konsul RP Tomasz Olejniczak na polskim cmentarzu w BarzePrzedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Winnicy oraz Polacy, mieszkający na terenie Podola, Wołynia i Bukowiny, tradycyjnie złożyli kwiaty i zapalili znicze na starych polskich nekropoliach.

Konsulowie odwiedzili między innymi groby polskich żołnierzy, którzy zginęli w 1920 r. w walce z bolszewikiem w Latyczowie, Barze, Brahiłowie, zapalili również znicze na XIX-wiecznym cmentarzu katolickim w Szepietówce, który w 2012 r. – staraniem pracowników placówki w Winnicy – został ogrodzony.

Ponadto, białe i czerwone znicze przekazane przez placówkę oraz polski „Sokół” prezesom polskich organizacji zapłonęły na starych polskich nekropoliach m.in. w Mohylewie Podolskim, Chmielniku, Żmerynce,  Machnówce (grób Tomasza Padurry, autora pieśni „Hej, sokoły”), Jaryszówce, Murafie i innych miejscowościach.

150 zniczy zapłonęło w ramach akcji „Płomyk pamięci” na niewidocznych już grobach na cmentarzu katolickim w Winnicy, gdzie obecnie znajduje się Park Kultury i Wypoczynku im. Gorkiego. Przed zachowaną cmentarną kapliczką, na której umieszczone są tablice w języku polskim i ukraińskim, upamiętniające były katolicki cmentarz i miejsce pochówku ofiar zbrodni NKWD, zebrali się prezesi i członkowie organizacji polskich, zaprzyjaźnieni z polskim środowiskiem winniccy działacze społeczni i historycy oraz duchowieństwo, by wspólnie uczcić pamięć pochowanych tam wielu pokoleń mieszkańców Winnicy – w tym Polaków – ofiar stalinowskich represji.

Wiedza o masowych mordach w Winnicy, popełnionych przez NKWD w latach 30-tych XX w., w coraz większym stopniu przebija się do świadomości mieszkańców Podola.

Za pomoc w organizacji „Płomyków pamięci” serdeczne podziękowania kierujemy do:

Emilii Cwietkowej (zorganizowanie akcji w Mohylewe Podolskim),
Wacława Siwajewa (Brahiłów),
Eugenii Brylant (Chmielnik),
Natalii Konorskiej (Murafa, Jaryszówka),
Leonida Petrowa (Niemirów),
Oleny Czerniak (Bar),
Natalii Czajkowskiej (Koziatyn, Machnówka) i innych osób, którzy czynnie dołączyli się do upamiętnienia swoich rodaków w Dniu Wszystkich Świętych i podczas późniejszych Zaduszek.

Słowa wdzięczności kierujemy także do Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego w Sędziszowie Młp., a personalnie do radnego Województwa Podkarpackiego Jacka Magdonia za przekazanie partii zniczy na Wschodnie Podole.

Słowo Polskie, przy pisaniu artykułu korzystano z informacji informacji KG RP w Winnicy, 04.11.16 r.

 

„Płomyki pamięci” w Barze

 

Zaduszki i zapalenie zniczy na polskim cmentarzu w Jaryszówce

 

Latyczów, mogiła żołnierzy WP, którzy zginęli w walce z bolszewikiem

 

Polacy z Koziatynia na polskim cmentarzu w Machnówce

 

Mogiła Tomasza Padury w Machnówce, uporządkowana przez miejscowe władze

 

„Płomyk pamięci” w Mohylowie Podolskim

 

Zapalone znicze przy kaplicy na zdewastowanym przez Sowietów polskim cmentarzu w Winnicy