Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Dzień Otwarty dla Cudzoziemców w Kielcach

Dzień Otwarty dla Cudzoziemców w Kielcach

Ideą przedsięwzięcia jest przekazanie cudzoziemcom informacji przydatnych w funkcjonowaniu w nowym kraju, w zakresie legalizacji pobytu, uzyskania obywatelstwa, zatrudnienia, edukacji oraz wiadomości dotyczących przestępstw motywowanych dyskryminacją.

W dobie rozwijającego się zjawiska wielokulturowości i różnorodności w naszym kraju istnieje potrzeba wsparcia osób nowo przybyłych w poznawaniu ich praw oraz możliwości integracji ze społecznością lokalną.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom osób pochodzących z innych krajów i innych kręgów kulturowych oraz mając na względzie poszanowanie praw człowieka, Wojewoda Świętokrzyski oraz Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji organizują I Dzień Otwarty dla Cudzoziemców. Odbędzie się on w siedzibie Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach w dniu 29 kwietnia 2015 roku w godzinach 10-14.

Ideą przedsięwzięcia jest stworzenie cudzoziemcom możliwości zdobycia wszechstronnych informacji przydatnych w funkcjonowaniu w nowym kraju, w zakresie legalizacji pobytu, uzyskania obywatelstwa, zatrudnienia, edukacji oraz wiadomości dotyczących przestępstw motywowanych dyskryminacją.

Niniejsza inicjatywa skierowana jest do wszystkich cudzoziemców bez względu na ich status. Osoby odwiedzające Dzień Otwarty nie będą zobowiązane do okazywania żadnych dokumentów. Swoje stoiska informacyjne zaprezentują: Rzecznik Praw Obywatelskich, Policja, Straż Graniczna, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ŚUW, Urząd Pracy, uczelnie wyższe, Amnesty Internacional, Stowarzyszenie Homo-Politicus.

Patronat nad Dniem Otwartym objęła Rzecznik Praw Obywatelskich – prof. Irena Lipowicz.

KWP Kielce, 28.04.15 r.