Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Działacze społeczni doprowadzili do rozszerzenia listy „dekomunizowanych” ulic w Winnicy

Działacze społeczni doprowadzili do rozszerzenia listy „dekomunizowanych” ulic w Winnicy

Do ponad 140. wzrosła ilość ulic w Winnicy, które zmienią nazwę wskutek implementacji w życie „Ustawy dekomunizacyjnej”.

6 sierpnia w Winnicy Komisja ds zmiany nazw ulic przy Winnickiej Radzie Miasta zdecydowała by pozytywnie rozpatrzyć podanie grupy działaczy społecznych o dodaniu do 134 wcześniej wyznaczonych nazw dla zmiany kilku kolejnych.

Komisja rozważyła wszystkie „za” i „przeciwko” i w oparciu o zebrane podpisy pod tymi inicjatywami zgodziła się, by ulice Stachurskiego (sekretarz obkomów czterech obwodów ZSRS), Zoi Kosmodemiańskiej (radziecka dywersantka, która nie ma żadnego stosunku do Ukrainy), Zorge (podwójnego agenta, działającego w interesach zarówno ZSRS i III Rzeszy), Bielińskiego (znany rosyjski ukrainofob) oraz 30-, 40-, i 50-lecia usunięto z mapy miasta.

Z propozycji, które odrzuciła komisja, była prośba o zmianę nazwy dla ulicy Watutina, Lali Ratysznej i Kożeduba. Według członków komisji zabrakło argumentacji dla udowodnienia, że oni działali na rzecz totalitarnej komunistycznej władzy.

Tak ma wyglądąć niedługo Memoriał na Placu Europejskim. Autor kompozycji - Sergiusz OlijnykWzięto to uwagi także apel „Centrum Alternatywnych Decyzji” o zmianie cyfr na Memoriale przy Placu Europejskim z 1941-1945 na 1939-1945 oraz usunięcie tablic o przejęciu przez bolszewików władzy w 1918 roku, znajdującej się obok tablicy Piłsudzkiego. Bardzo ważne pytanie – usunięcie z Parku Rozrywki pomnika Gorkiego i zmiana nazwy samego parku – przesunięto na następne posiedzenie. Podczas posiedzenia poruszono także kwestię utworzenia w parku specjalnej memorialnej strefy (stary polski cmentarz, miejsce pochówku ofiar represji politycznych oraz teren niemieckiego cmentarza wojskowego).

Przewodniczący Komisji Andrzej Rewa zlecił głównemu architekcie Panu Oleksandrowi Rekucie wyznaczyć do następnego posiedzenia granice historycznego centrum miasta. Jerzy Wójcicki, obecny jako obserwator na posiedzeniu, zaznaczył, że warto w jego granice włączyć także Górę Zamkową i XVII-wieczną cerkiew pw. Św. Mikołaja, znajdującą się za mostem nad Bugiem w dzielnicy Stare Miasto.

Winnica stała się trzecim co do ilości „dekomunizowanych” miast na Ukrainie. Na pierwszym miejscu znajduje się Dnipropetrowsk (300 ulic), na drugim – Charkow (200 ulic).

Słowo Polskie, 07.08.15 r.

 

Kartki z podpisami, które zbierali działacze społeczni dla zwiększenia ilości ulic, które zmienią nazwę