Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Dyktando oraz konkurs historyczny w Żytomierzu z okazji Dnia Języka Ojczystego

Dyktando oraz konkurs historyczny w Żytomierzu z okazji Dnia Języka Ojczystego

19 lutego w Żytomierzu język polski cieszył się szczególnym zainteresowaniem. Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w tym mieście został zorganizowany X Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii polskiej” i I Konkurs Historyczny.

W Żytomierskiej Bibliotece Obwodowej Bibliotece ponad 130 uczniów z żytomierskich szkół średnich oraz polskich szkół sobotnio-niedzielnych (ŻOZPU, Związku Polaków na Ukrainie w Korosteniu, Kulturalno – Oświatowego Związku Polaków Ukrainy іm. Władysława Rejmonta, Korostyszowskiego Oddziału ZPU, Olewskiego rejonowego Związku Polaków na Ukrainie) wzięło udział w X Dyktandzie „Mistrz ortografii polskiej”.

Tradycyjnego „połamania pióra” uczestników Dyktanda nauczycielom życzył Konsul Generalny RP w Winnicy Tomasz Olejniczak. Zwrócił uwagę na wieloletnią tradycję tego konkursu i jego rolę w kształtowaniu nawyków poprawnej polszczyzny. W szczególny sposób dziękował prezes Żytomierskiego Obwodowego ZPU Wiktorii Laskowskiej-Szczur za organizację obchodów. Wiktoria Laskowska-Szczur ze swej strony podziękowała uczniom i nauczycielom za liczne przybycie.

Tekst Dyktanda zostało zaproponowane przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy. Odczytała go dr Wiktoria Wachowska.

W Konkursie Historycznym wzięło udział 54 uczestników, testy opracował nauczyciel historii (ORPEG) Robert Stepaniuk.

Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody od Konsulatu Generalnego RP w Winnicy, dyplomy a główną nagrodą stał się wakacyjny wyjazd do Polski.

Po zakończeniu Dyktanda w auli Żytomierskiej Obwodowej Bibliotece odbył się koncert z udziałem zespołów reprezentujących różne mniejszości narodowe – Polaków, Czechów, Niemców, Żydów i Ormian.

Widzowie nagradzali gromkimi brawami piękne występy uczniów szkół sobotnio-niedzielnych, członków Polskiego Teatru Lalek „Modernpol” funkcjonujących przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie (kier. Wiktoria Zubarewa – nauczycielka języka polskiego), Zespołu Polskiego Tańca „Koroliski” (kier. Zasłużona dla Kultury Polskiej Irena Świtelska).

Czeską kulturę reprezentował zespół „Wołyńscy Czesi”, dziecięcy zespół „Rozmarinek” (kier. Olena Łagowska i nauczycielka Ewa Rżęzniczkowa), Niemieckie Towarzystwo „Wiedergeburt” duet z Korostenia, (kier. Olga Antoniuk). Wiersze o Armenii w języku ojczystym recytowała młodzież z lokalnej organizacji ormiańskiej.

Podczas podsumowującej uroczystości słowo zabrali także radca Ambasady Czeskiej Republiki Dawid Maszek, prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktoria Laskowska-Szczur, dyrektor biura Stowarzyszenia Ormian „Erebuni” Wage Petrosian oraz prezes Towarzystwa Niemców „Wiedergeburt” w Korosteniu Olga Antoniuk.

Organizatorzy obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w Żytomierzu: Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie, Obwodowa Administracja, Informacyjno-Owiatowy Centrum KUL. Uroczystość została objęta honorowym patronatem Konsula Generalnego RP w Winnicy Tomasza Olejniczaka.

Słowo Polskie na podstawie informacji Wiktorii Laskowskiej-Szczur, 20.02.17 r.