Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » „Dowiadujemy się więcej o Paderewskim” w Żytomierzu

„Dowiadujemy się więcej o Paderewskim” w Żytomierzu

17 czerwca 2016 roku w sali konferencyjnej jednego z żytomierskich hoteli odbyła się Konferencja naukowa pod tytułem „Dowiadujemy się więcej o Paderewskim”, zorganizowana przez Zjednoczenie Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Winnicy.

Oficjalnego otwarcia imprezy dokonała prezes Zjednoczenia Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie Natalia Kostecka-Iszczuk. Uczestników konferencji powitali goście honorowi: Konsul Konsulatu Generalnego RP w Winnicy Przemysław Szymański oraz Sekretarz Rady Miasta Żytomierza i prezes obwodowego oddziału partii „Samopomoc” Natalia Czyż.

W niesamowicie ciekawej dyskusji o wieloaspektowej osobowości Ignacego Jana Paderewskiego wzięli udział naukowcy, historycy, publicyści i samorządowcy z Żytomierza oraz Kijowa:  Prof. dr hab. nauk historycznych Iwan Jarmoszyk, dr hab. nauk historycznych Sergiusz Stelnykowicz, dr  nauk historycznych Andrzej Racilewicz, dr nauk politycznych Wiktoria Zagórska-Antoniuk, dr Anatoli Kalenyczenko (Instytut Sztukoznawstwa, Folklorystyki i Etnologii NANU w Kijowie, Ukraina), metodolog Wydziału Historycznego Żytomierskiego Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki Irena Denysiewicz, główny specjalista Żytomierskiego Archiwum Obwodowego Jurij Kondratiuk, znani krajoznawcy Georgi Mokrycki i Wiktor Lipiński, dyrektor Domu Polskiego Irena Perszko, publicysta Jurij Rudnicki, redaktor kwartalnika „Głos Polonii” Włodzimierz Iszczuk, nauczycielki Szkoły Wiedzy o Polsce działającej przy żytomierskim Zjednoczeniu Szlachty Polskiej Wiktoria Galicka i Irena Zagładźko oraz publicyści, intelektualiści, przedstawiciele mediów i studenci.

Bardzo ciekawy wykład o niemal wszystkich aspektach osobowości oraz dziedzinach działalności Ignacego Jana Paderewskiego wygłosił prof. dr hab. nauk historycznych Iwan Jarmoszyk. O wizji relacji polsko-ukraińskich i geopolitycznej koncepcji wybitnego polskiego polityka i męża stanu Drugiej Rzeczypospolitej fascynująco opowiadał dr nauk historycznych Andrzej Racilewicz. O muzycznej i kulturowej spuściźnie światowej sławy polskiego pianisty, wirtuoza i kompozytora w sposób ciekawy i atrakcyjny mówił dr Anatoli Kalenyczenko z Instytutu Sztukoznawstwa, Folklorystyki i Etnologii NANU w Kijowie. Unikalną informację o rodowodzie i małej ojczyźnie syna ziemi wołyńskiej i podolskiej przedstawił główny specjalista Żytomierskiego Archiwum Obwodowego Jurij Kondratiuk. Inne wystąpienia i wypowiedzi innych prelegentów były nie mniej interesujące.

Uczestnicy konferencji „Dowiadujemy się więcej o Paderewskim” zgodnie doszli do wniosku o integralności osobowości Paderewskiego, bardzo ważnej jego roli w odrodzeniu niepodległego państwa polskiego i tworzeniu systemu wersalskiego (światowego porządku ustalonego po zakończeniu Pierwszej wojny światowej) oraz uznali jego znaczący wkład w światową sztukę muzyczną.

Każdy z uczestników spotkania dowiedział się wiele nowych niesamowicie ciekawych faktów o człowieku, którego Franklin D. Roosevelt nazywał nieśmiertelnym owych czasów.

Spotkanie merytoryczno-naukowe upiększył pieśniami patriotycznymi Polski Amatorski Chór Kameralny im. Juliusza Zarębskiego pod kierownictwem artystycznym Jana Krasowskiego.

Włodzimierz Iszczuk, 22.06.16 r.