Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Winnicki » Do Winnicy zawitało OBWE

Do Winnicy zawitało OBWE

Przedstawiciele OBWE spotkali się w Winnicy z liderami wspólnot religijnych i narodowych oraz duchowieństwem.

18 sierpnia w Winnicy odbyło się spotkanie przedstawicieli Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), lokalnych i centralnych władz  z reprezentantami większości konfesji chrześcijańskich i innych wspólnot religijnychi narodowych, działających na terenie obwodu winnickiego.

Ponad 60 działaczy z organizacji mniejszości narodowych, księży i biskupów zebrało się w sali konferencyjnej hotelu „Podole” na obradach w ramach „okrągłego stołu” pod tytułem: „Rola dialogu w zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa działalności wspólnot religijnych i narodowych na terenie Ukrainy”. W ramach spotkania  Kiszan Manocza (starszy radca z pytań swobody wyznań), dr Rewd Wipf (moderator Europejskiej Rady religijnych liderów), Galyna Kołodzińska (dyrektor „Interfaith Council”) razem z dyrektorem Departamentu ds religii i narodowości Ministerstwa Kultury Ukrainy Andrijem Juraszem i przewodniczącym Administracji Obwodowej Walerijem Korowijem przeprowadzili dwa panele dyskusyjne, poświęcone formom i celom dialogu różnych wspólnot i grup. Przy tym obwód winnicki posłużył przykładem pozytywnego współistnienia wyznawców różnych religii i rozwiązywania konfliktów na tle etnicznym i religijnym.

Podczas drugiego panelu pt. „Czynniki, które sprzyjają kontynuowaniu długotrwałego dialogu”, Executive Director Instytutu Swobód Religijnych Ukrainy Maksym Wasin opowiedział o możliwych wariantach załatwiania różnych problemów, wynikających w trakcie rejestracji i funkcjonowania nowych wspólnot, budowaniu i zwrotu świątyń i współpracy z centralną władzą.

Po przerwie Przewodniczący Administracji Obwodowej Walerij Korowij wystąpił w roli moderatora podczas posiedzenia Obwodowej Rady Kościołów i Wspólnot Religijnych. W trakcie konferencji słowo zabrał metropolita UPC MP Symeon, który zaznaczył, że: „U nas na Winnicczyźnie udaje się zachować dobre stosunki ze wszystkimi wierzącymi, należącymi do innych wyznań. Przecież wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga”. Metropolita Cerkwi Prawosławnej Kijowskiego Patriarchatu powiedział, że: „Po Rewolucji Godności wszystkie formalności, związane z rejestracją i zwrotem byłych cerkwi wspólnotom religijnym stały się znacznie łatwiejsze do załatwienia”.

W trakcie spotkania przedstawicieli OBWE z mieszkańcami obwodu winnickiego padały również pytania natury politycznej, związane z rosyjską agresją na wschodzie Ukrainy i okupacją Krymu. Zagraniczni goście starali się wywiązywać się z nich bardzo dyplomatycznie, motywując to wyłącznie „obserwacyjnym charakterem” misji SMM OSCE (OBWE).

Jerzy Wójcicki, 19.08.15 r.


{morfeo 937}

{youtube}{/youtube}