Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Do Kancelarii Senatu RP wpłynęło 600 ofert na realizację projektów w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku

Do Kancelarii Senatu RP wpłynęło 600 ofert na realizację projektów w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku

Fot. Dzieje.pl

Oferty mogły składać organizacje zarejestrowane w Polsce, wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające doświadczenie w pracy na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą.

Prezydium Senatu wyznaczyło sześć kierunków działań w latach 2017–2019: edukacja, kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego, wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania, media polonijne, infrastruktura polonijna oraz pomoc charytatywna i socjalna.

Decyzję o zleceniu zadań w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą podejmie Prezydium Senatu w pierwszym kwartale 2019 r.

Łączna kwota złożonych przez 244 podmioty ofert przewyższyła 329 milionów złotych. Ujęte w budżecie na rok 2019 dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zlecane przez Senat zadania w tym zakresie wyniosą 110 500 tys. zł i są wyższe w stosunku do roku 2018 o 10%.

Słowo Polskie na podstawie informacji senat.gov.pl, 2 stycznia 2018 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code