Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Dni Ignacego Marchockiego na Podolu

Dni Ignacego Marchockiego na Podolu

Pieczęć tzw. Państwa MińkowieckiegoW dniach 27-28 sierpnia w głębi tzw. Podolskiej Szwajcarii, w Otrokowie i Mińkowcach (obw. chmielnicki) odbędą się liczne imprezy artystyczne i wycieczki, poświęcone „Państwu Marchockiemu” oraz 225-leciu Konstytucji 3 Maja.

Ignacy Marchocki (1755-1827), ziemianin, inicjator reform gospodarczo-społecznych, słynny podolski oryginał. Po II rozbiorze Polski Marchocki wbił słupy między austrijackim i rosyjskim zaborem i w swych dobrach w Mińkowcach na Podolu stworzył tzw. państwo mińkowieckie, w którym zniósł poddaństwo i pańszczyznę, zapewnił chłopom udział w administracji i sądownictwie, wprowadził nowe obrzędy religijne, co nawet spowodowało negatywną reakcję kościoła i okupacyjnych władz rosyjskich. W latach 1820–22 więziony.a

Organizatorzy: Muzem Grafa Marchockiego w Mińkowcach, Centrum Badania Historii Podola Narodowej Akademii Nauk, Chmielnicki Obwodowy Ośrodek Związku Krajoznawców Ukrainy, Chmielnicki Obwodowy Związek Polaków i inni.

>>> Zaproszenie do Otrokowa i Mińkowiec (język ukraiński) <<<<

Słowo Polskie, 15.08.16 r.