Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Z perspektywy Kresów I RP » Łączy nas język polski

Łączy nas język polski

29-30 listopada we Lwowie na sali konferencyjnej stylowego i eleganckiego hotelu „Warszawa” odbyła się I Konferencja „Oświata Polska na Ukrainie. Współczesne wyzwania i perspektywy rozwoju”.

W spotkaniu, organizowanym w ramach realizacji projektu „Biało-Czerwone ABC” przez Fundację „Wolność i Demokracja” (WiD) przy współpracy z polskim MSZ, MEN, ORPEG i innymi partnerami, wzięli udział wiceminister polskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej Ewa Dudek, wicedyrektor Departamentu Polonii MSZ Jacek Junosza Kisielewski, prezes Fundacji „Wolność i Demokracja” Michał Dworczyk, dyrektor ORPEG Anna Atłas, wicedyrektor ORPEG, Joanna Wójtowicz, wice-dyrektor Centrum Metodycznego w Drohobyczu Maria Maćkowicz oraz liczna grupa nauczycieli języka polskiego, prezesów organizacji polskich na Ukrainie, dyrektorów sobotnio-niedzielnych szkół, razem – ponad 120 osób.

Na początku Michał Dworczyk, przedstawił mapę oświaty polskiej na Ukrainie. Następnie, zaproszeni goście opowiedzieli o celach i zadaniach, które powinny prowadzić dla polepszenia jakości nauczania języka polskiego w tym kraju, zostały przeanalizowane działania na rzecz oświaty, przedstawiono ofertę szkoleń dla nauczycieli-polonistów z Ukrainy.

Aktualność wybranej problematyki dla Konferencji nie wywołuje wątpliwości, ponieważ popyt na nauczanie języka polskiego na Kresach południowo-wschodnich rośnie z każdym rokiem, nawet wśród tych osób, które nie mogą pochwalić się polskim pochodzeniem.

Nauczanie języka polskiego jest stałym tematem dyskusji w środowisku nauczycieli, dyrektorów szkół oraz prezesów organizacji polskich na Ukrainie. We Lwowie nadarzyła im się okazja do omówienia aktualnego stanu metodycznego, finansowego oraz technicznego zabezpieczenia szkół, gdzie uczy się języka polskiego, przygotowania nauczycieli do polepszenia jakości oświaty. Ważną rolę w tej dyskusji odgrywała idea nowoczesnej szkoły z polskim językiem nauczania obecnie oraz w przyszłości.

Z wielkim zainteresowaniem, swoje zadania oraz idee, dotyczące rozwoju polskiej oświaty na Ukrainie wyświetlali uczestnicy Konferencji, posiadający w tej dziedzinie różne doświadczenie. Jeszcze jednym pytaniem, które cieszyło się wielkim zainteresowaniem, była motywacja ucznia oraz nauczyciela.

Przedstawiciele instytucji, wspierających edukację Polaków za granicą obiecali, że ci uczniowie, którzy uzyskają najlepsze wyniki w nauce, w zamian w nagrodę wezmą udział w warsztatach, które powinny odbyć się latem następnego roku w Polsce. Oprócz zagadnień, związanych ze szkoleniami, na lwowskim spotkaniu przedstawiciel Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” przedstawił fragmenty podręcznika dla szkół sobotnio-niedzielnych, który przygotowali metodyści z Centrum Metodycznego w Drohobyczu. Jak wynika z ich rekomendacji – warto korzystać z materiałów dydaktycznych z zajęć języka polskiego, umieszczonych, na przykład, na stronie internetowej „Włącz Polskę” i pożytecznych dla uczniów w różnym wieku i o różnym poziomie znajomości językowej.

Jerzy Kowalewski i Julia Sierkowa podzielili się opiniami o jakości funkcjonujących na Ukrainie polskich szkół, opowiedzieli o przeprowadzonym monitoringu takich placówek, przedstawili cenne wskazówki, dotyczące pracy z dziećmi. Zarówno pan Kowalewski i pani Sierkowa zachęcali do kreatywnego podejścia do nauki uczniów na lekcjach języka polskiego, pisania własnego programu przeprowadzenia lekcji. Szczególnie przyjemnie było dowiedzieć się, że najlepszą ocenę dostali nauczyciele z Winnickiego Okręgu Konsularnego.

Każdy uczestnik spotkania we Lwowie otrzymał podręcznik do nauki języka polskiego dla 6 klasy, oraz inne upominki na pamięć o I Konferencji „Oświata Polska na Ukrainie. Współczesne wyzwania i perspektywy rozwoju”.
Na zakończenie, głos zabrał prezes Fundacji „Wolność i Demokracja” Michał Dworczyk, akcentując że „… Fundacja będzie wspierała inicjatywy pracowników oświaty polskiej oraz aktywnie pomagała w rozwiązywaniu różnego rodzaju trudności, pojawiających się w procesie nauczania”.

Lwowska Konferencja, poświęcona zagadnieniu nauki języka polskiego na Ukrainie, odbyła się na bardzo wysokim poziomie, a wybrany temat okazał się owocny w wymianę opinii, zdań, różnego rodzaju dyskusji w zakresie omawianych spraw. W związku z aktualnością pytań podjętych na Konferencji, Konsul Generalny Krzysztof Świderek zainicjował przeprowadzenie następnego, podobnego spotkania w jego okręgu konsularnym, na przykład w Kamieńcu Podolskim.

Oprócz Konsula Generalnego RP w Winnicy innymi honorowymi gośćmi Konferencji lwowskiej byli Konsul Generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd oraz liczna grupa polskich dyplomatów z placówek w Winnicy, Łucku oraz we Lwowie.

Konferencja stała się podsumowaniem tegorocznej realizacji projektu „Biało-Czerwone ABC”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski, oraz elementem ewaluacji działań na rok 2015.

Nina Czub, dyrektorka Polskiej Szkoły im. Rodziny Grocholskich w Winnicy, zdjęcia: Kurier Galicyjski, Nina Czub, 03.12.14 r.

GK


{morfeo 700}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code