Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Cztery tysiące uczestników z 50 krajów świata na XXVI Forum Ekonomicznym w polskiej Krynicy

Cztery tysiące uczestników z 50 krajów świata na XXVI Forum Ekonomicznym w polskiej Krynicy

Jeden z paneli w ramach Forum Polonijnego w KrynicyW dniach 6-8 sierpnia 2016 roku w Krynicy Zdrój (Małopolska) odbył się największy na terenie Europy jesienny zjazd przedstawicieli biznesu, polityki, środowiska kultury i edukacji.

Europa w obliczu wyzwań: zjednoczeni czy podzieleni? – to główne hasło tegorocznego Forum w Krynicy, w ramach którego po raz pierwszy w historii odbyło się Forum Polonijne, zainicjowane przez Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego. Kilkanaście paneli tematycznych w ramach Forum zostało poświęconych emigracji zarobkowej Polaków z kraju i Kresów Wschodnich na historyczną ojczyznę, polityki państwa polskiego wobec Polaków i Polonii za granicą, sukcesom Polaków na obczyźnie i innym ważnym zagadnieniom.

Do udziału w Forum zaproszono kilkadziesiąt Polaków przeważnie z krajów Europy Zachodniej i obydwu Ameryk, kilka osób reprezentowało Ukrainę i Białoruś, w tym – Emilia Chmielowa, prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie.

Większość z nich uczestniczyła w Forum jako paneliści, niektórzy zaś zostali zaszczyceni członkostwem w Polonijnej Radzie Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP, odrodzonej w lipcu bieżącego roku.

W pierwszym panelu pt.: „Polityka państwa polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą” wzięli udział Marszałek Stanisław Karczewski, minister Adam Kwiatkowski, wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak, posłowie i senatorowie, koordynujący współpracę z Polakami za granicą oraz prezesi fundacji pozarządowych, opiekujących się rodakami na obczyźnie.
Stanisław Karczewski przedstawił główne założenia Strategii Współpracy z Polakami za granicą, ilustrując działalność Senatu w tej dziedzinie przy pomocy filmu wideo. Adam Kwiatkowski podziękował rodakom z innych państw za pomoc w organizacji Szczytu NATO w Warszawie.

– Rady Polonijne powinny powstać nie tylko przy Senacie, lecz w każdym kraju i przy każdej placówce konsularnej. Polacy za granicą mają stać się partnerami, a nie problemem czy wyłącznie petentami – mówił wiceminister Jan Dziedziczak.

Część pierwszego panelu w ramach Forum Polonijnego poświęcono szkolnictwu polskiemu poza granicami kraju. Prezes „Wspólnoty Polskiej” Longin Komołowski zaznaczył, że najbardziej rozbudowany system szkolnictwa polskiego istnieje na Litwie a to, że młodzi Polacy z Ukrainy i Białorusi po odbyciu studiów w Polsce, nie wracają do swoich krajów, to trochę mija się z celem finansowania ich edukacji przez państwo polskie.

Mikołaj Falkowski, który od niedawna pełni funkcję prezesa Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, zapowiedział realizację licznych projektów, skierowanych na ochronę polskiego dziedzictwa poza granicami kraju.

W kolejnych dniach liderzy polskich środowisk z różnych krajów pochylali się nad emigracją zarobkową, rozważając nad pytaniem: „Czy wyjazd Polaków z Ukrainy i Białorusi do Polski nie doprowadzi do tego, że w ogóle zniknie polska mniejszość w tych krajach?”. Dużo emocji wywołały panele „Co jednoczy Polaków za granicą: Kościół, język, kultura?”, „Rola Polonii i Polaków za granicą w kształtowaniu wizerunku Polski” oraz „Sukces Polonii sukcesem Polski”. W tym ostatnim receptą na sukces poza granicami kraju podzielili się lekarze, przedstawiciele Unii Kredytowych z USA oraz dwóch Polaków z Ukrainy – dyrektor „Plastics Ukraina” Ireneusz Derek oraz prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich Piotr Ciarkowski. Opowiedzieli o swojej drodze życiowej oraz sukcesach, które odnieśli w odbudowie polskich znaków pamięci na Ukrainie i Mołdawii oraz podzielili się swoją wizją budowy dobrze prosperujących firm nie zważając na kryzys gospodarczy na Ukrainie w latach 2015-2016.

Krynica, zwana także „polskim Davos”, już od ponad 20 lat jest miejscem spotkań najważniejszych polityków, przedsiębiorców, ekonomistów i ekspertów, którzy rozmawiają na temat problemów społecznych, politycznych i gospodarczych Europy. Forum Ekonomiczne w Krynicy w roku 2016 zostało zaszczycone obecnością premierów krajów Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy, którzy podjęli szereg ważnych decyzji strategicznych o współpracy, m.in. dotyczącej Karpat.

Głównym partnerem XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy jest Województwo Małopolskie.

Jerzy Wójcicki, 08.09.16 r.

Krynica Zdrój jest położona w malowniczej miejscowości


 

Fragment harmonogramu paneli w ramach Forum
 

Sesja plenarna z udziałem premierów Grupy Wyszechradzkiej oraz premiera Ukrainy Wołodymyra Hrojsmana


Gala wręczenia nagród m.in. premierowi Węgier Wiktorowi Orbanowi oraz ukraińskiego historykowi Jarosławowi Hrycakowi


 

Panel w ramach Forum Polonijnego poświęcony emigracji zarobkowej 

Panel poświęcony sukcesowi Polaków za granicą

 

Panel o perspektywach stosunków pomiędzy Polską a Rosją