Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Czas na staże i praktyki w Polsce

Czas na staże i praktyki w Polsce

W październiku-listopadzie bieżącego roku na staże naukowo-dydaktyczne w Warszawie i Bydgoszczy wyjechało czterech wykładowców z uczelni wyższych Żytomierza.

Na Katedrze Psychologii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie „wylądowały” Oksana Szmygliuk, aspirantka katedry psychologii teoretycznej i praktycznej oraz Tatiana Kolomijec – wykładowczyni wydziału socjalno-psychologicznego ŻPU im. I. Franki.

Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Instytut Matematyki staż odbywali Walery Żurawlow, doktor nauk matematyczno-fizycznych, kierownik katedry matematyki wyższej i stosowanej Żytomierskiego Narodowego Agroekologicznego Uniwersytetu oraz na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Instytut Psychologii – prof. dr hab. Larysa Żurawlowa, kierownik katedry psychologii teoretycznej i praktycznej ŻPU im. I. Franki.

Opiekunem miesięcznego stażu żytomierzan w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie została dr Krystyna Teresa Panas, kierownik Katedry Psychologii WSM w Warszawie.

Oksana Szmygliuk i Tatiana Kolomijec, mieli możliwość poznać Prezydenta WSM, Rektora i Kierownika Katedry Psychologii uczelni, zapoznać się z historią i strukturą tej uczelni. Uczestniczyły w posiedzeniach katedry psychologii, porównały podstawy organizacji procesu edukacyjno-wychowawczego na uczelniach Polski i Ukrainy. Omówiły specyfikę oceniania jakości pracy pracowników naukowo-pedagogicznych: systemy rankingowe, organizowanie otwartych lekcji, atestacji itd. Nie zabrakło także wymiany doświadczeniami dot. wykorzystania w działalności edukacyjnej platformy Moodle.

W czasie stażu, omówiono także kierunki współpracy na przyszłość pomiędzy katedrami, publikację artykułów naukowych w polskim naukowym wydaniu WSM w Warszawie.

Miłą niespodzianką było spotkanie z prezesem studenckiego samorządu WSM, studentką 3-go roku nauczania specjalności „Psychologia” Aliną Lalką, która z wielkim zainteresowaniem opowiadała o działalności organów samorządów studenckich w Polsce. Poruszono tematy możliwości współpracy studenckiego bractwa wydziału socjalno-psychologicznego uczelni w Żytomierzu i radami studenckimi WSM. Także pani Alina wzięła na siebie organizację wycieczek po Warszawie. W dni wolne Wołynianki zobaczyły kulturalno-historyczne pamiątki miasta Warszawy: Pałac Królewski, Łazienki, Wilanów. Stare Miasto – Plac Zamkowy, Plac Rynkowy, pałac Nauki i Kultury, kościół św. Jana itd.

Największym osiągnięciem wyjazdu do Warszawy dla przedstawicieli ŻPU było podpisanie Umowy o współpracy pomiędzy Żytomierskim Państwowym Uniwersytetem im. Iwana Franki a Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie na 10 lat.
Dużo czasu uczestniczki stażu spędziły poszukując i analizując naukową literaturę w bibliotece uniwersyteckiej i bibliotece Narodowej w Warszawie.

„Jestem bardzo szczęśliwa i wdzięczna za możliwość podwyższenia swoich kwalifikacji w trakcie stażu międzynarodowego. Na naszym wydziale po raz pierwszy wykładowcy wyjechali na staż zagraniczny, w tym na tak długi (miesięczny), podczas którego mogą obserwować, uczestniczyć, analizować działalność takich uczelni za granicą. Dla mnie, jako aspirantki, to była możliwość zorganizowania badania psychologicznego ze studentami w Polsce, opracowania literatury psychologicznej, wydawanej za granicą” – mówiła Oksana Szmygiuk.

Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego przyjmowano gości, stażystów z Ukrainy równie miło: Pana Walerego w Instytucie Matematyki, a Panią Larysę – w Instytucie Psychologii. Stażyści w Bydgoszczy mieli możliwość podwyższenia swoich kwalifikacji naukowych i zawodowych oraz wymiany doświadczeniami, nawiązania międzynarodowej i naukowo-pedagogicznej współpracy miedzy uczelniami.

Opiekunem stażu Pana Walerego został dr Piotr Sworowski, a Pani Larysy – dr hab. Hanna Liberska, pracownicy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

W czasie stażu goście z Wołynia korzystali z indywidualnego planu zajęć w wymiarze 180 godzin. Odczytano lekcję dla pracowników uczelni i studentów.

W ciągu całego miesiąca, wolne od zajęć godziny poświęcano pracy w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w celu odnalezienia nieznanych publikacji o Ukrainie autorstwa polskich i europejskich naukowców, w dziedzinie, jakiej każdy ze stażystów specjalizuje się.

W wolnym od stażu czasie, dla gości organizowano wycieczki po historycznych miejscach Bydgoszczy. W ramach integracji wspólnie z dyrekcją Uniwersytetu odwiedzano operę, oglądano premierę „FALSTAFF”.

„Bardzo ważnym aspektem naszego stażu w Polsce było omówienie możliwości współpracy w ramach programu wymiany Erasmus+ oraz innych projektach, w tym, możliwość tłumaczenia na język ukraiński i odpowiednio wydanie w Ukrainie wydań psychologicznych polskich naukowców” – powiedziała Larysa Żurawlowa.

„Podwyższaliśmy kwalifikacji zawodowe, odbyła się wzajemna wymiana doświadczeniami, nawiązano międzynarodową i naukowo-pedagogiczną współpracę miedzy polskimi a ukraińskimi uczelniami. Rekomendowaliśmy dyrekcji Żytomierskiego Narodowego Agroekologicznego Uniwersytetu wdrążenie doświadczenia otrzymanego w czasie stażu dotyczącego wykładu przedmiotów matematycznych na wszystkich kierunkach uczelni, w tym ekonomicznym i inżynieryjnym. Wykorzystanie doświadczenia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dot. przygotowania specjalistów na zaocznej formie nauczania. W czasie stażu, także miałem możliwość doskonalenia języka polskiego w komunikacji z polskimi partnerami” – zaznaczył Walery Żurawlow.

Każdy uczestnik staży, otrzymał zaświadczenie odbycia stażu w Polsce.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu. Dziękuję polskim uczelniom, za chęć współpracy i za ciepłe przyjęcia naszych wykładowców z Ukrainy. Dziękuję stażystom za bardzo owocne wykorzystanie tej możliwości i za stworzenie dobrego wizerunku naszej organizacji poza granicami. Dziękuję Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” za wsparcie naszej inicjatywy, naszych naukowców.

Projekt został współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą. Realizatorem projektu był „Studencki Klub Polski” w Żytomierzu”.

Walentyna Jusupowa, Studencki Klub Polski w Żytomierzu, 19.12.17 r.

lp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code