Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Chmielnicki » Co wiemy o kościele na Wystawce w Chmielnickim?

Co wiemy o kościele na Wystawce w Chmielnickim?

Źródło - www.credo-ua.org

Miasto Chmielnicki na Ukrainie (stara nazwa Płoskirów) nie da się dziś wyobrazić bez rzymskokatolickiego kościoła pw. Chrystusa Króla Wszechświata. Tutejsza parafia jest jedną z najliczniejszych na Podolu, gdyż liczy około 6 tysięcy wiernych.Jednak jeszcze 25 lat temu nie istniało ani parafii, ani „słonecznego” kościoła na Wystawce, do którego obecnie przychodzą tłumy ludzi.

Miejsce, gdzie znajduje się świątynia, od dawna jest związane z tradycją katolicką. Istnieją wzmianki o tym, że znajdujący się tutaj kościół w XVII w. został zniszczony przez Turków. W latach 1710-1714 na miejscu zrujnowanej świątyni powstał nowy też drewniany kościół p. w. Św. Anny. Po mniej niż 50 latach zastąpił go murowany kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP. Lecz czekał go taki sam los, jak wielu innych kościołów katolickich. W 1936 roku został zniszczony przez bolszewików, a na jego miejscu wybudowano szkołę.

Po rozpadzie ZSRS katolicy w Chmielnickim mieli tylko jedną parafię – p.w. Św. Anny na Hreczanach. Ponieważ okres uwolnienia spod władz radzieckich był również czasem wielkiego odrodzenia duchownego, pojawiało się coraz więcej ludzi, szukających prawdy i Słowa Bożego. Mały kościół na okolicy miasta nie był już w stanie pomieścić wszystkich potrzebujących, ponadto jego lokalizacja utrudniała dojazd do świątyni. Było oczywiste, że miasto potrzebuje jeszcze jednego kościoła, o znacznie większych rozmiarach i blisko centrum.

Ówczesny proboszcz parafii Św. Anny, o. Witaultas Merkes, zwrócił się do władz lokalnych z prośbą o nabycie działki pod budowę nowego kościoła. W roku 1990 administracja miasta wydała pozwolenie i już na początku 1991 roku na miejscu, gdzie obecnie znajduje się świątynia, pojawiła się drewniana kapliczka pw. Chrystusa Króla Wszechświata. W 1992 roku rozpoczęła się budowa dużego murowanego kościoła. Już za trzy lata, czyli w roku 1995, kościół został konsekrowany.

Na terenie kościoła na Wystawce (tak brzmi nazwa tego rejonu w Chmielnickim, stara nazwa – Zarzecze) znajduje się dom dziecka typu rodzinnego – Dom Świętego Ojca Pio, w którym siostry sercanki opiekują się sierotami. Przy parafii działa również chrześcijańska biblioteka. Pod opieką księży parafianie wydają gazetę „Światło Chrystusa”.

Przy kościele Chrystusa Króla Wszechświata działają trzy chory: dorosły, młodzieżowy i dziecięcy. Miejscowa młodzież parafialna jest bardzo aktywna – bierze udział w organizacji prawie wszystkich uroczystości religijnych, m. in. procesji na Święto Bożego Ciała i Matki Bożej Różańcowej, teatralizowanej Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek, diecezjalnego meczu piłkarskiego itd. A z okazji Święta Niepodległości w parafii odbywają się co roku Diecezjalne Zjazdy Młodzieży.

Anna Markiw (Katolytskyj Wisnyk nr 23), opracowanie Irena Rudnicka

 

Źródło - polonia.in.ua

W środku chmielnickiego kościoła pw. Chrystusa Króla