Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Winnicki » Co w Tywrowie?

Co w Tywrowie?

Tywrów często kojarzy się nam dziś z Diecezjalnymi Dniami Młodzieży, które czas od czasu odbywają się na podwórku przed kościołem Św. Michała, wybudowanego kosztem Kaletyńskich i Jaroszyńskich pod koniec XVIII wieku.

Faktycznie w tej miejscowości oprócz remontowanego pod nadzorem ojców Misjonarzy Oblatów kościoła nic nie rzuca się więcej w oczy. Lecz sto metrów niżej w kierunku rzeki możemy zobaczyć pozostałości pałacu Jaroszyńskich, postawionego przez potomków wojownika Zachariasza Jaroszyńskiego i sprzedanego później prawosławnym, którzy urządzili w nim seminarium duchowne.

Przed byłym seminarium, w którym dzisiaj mieści się liceum, stoi dziwny pomnik Leninowi z 1935 roku, przypominający stare polskiej pomniki na grobach oraz tablica, upamiętniająca „bohaterów wojny domowej”, czyli bolszewików, którzy walczyli z Ukraińcami i Polakami w 1917 roku o władzę na Podolu i całej Prawobrzeżnej Ukrainie. W tym że seminarium pracowali na pocz. XX wieku znani ukraińscy kompozytorzy Leontowicz oraz Stecenko i studiował poeta Włodzimierz Świdziński.

Jeszcze niżej w kierunku rzeki, schodząc brukową drogą, natkniemy się na pozostałości starej pałacowej bramy oraz ciekawe kamieniczki na rozstaju dróg, który kiedyś prawdopodobnie był centralnym placem rynkowym miasteczka.

Słowo Polskie, 25.07.16 r.

Więcej na temat: Historia zatoczyła koło w Tywrowie; W Tywrowie powstanie Muzeum męczenników za wiarę; Szlakami Bracławszczyzny; Podwójna radość w Tywrowie; Zapomniane zakątki Podola. Kolejna podróż z Dmytrem Antoniukiem


Krypty podominikańskie w tywrowskim klasztorze

Pomnik „bohaterom wojny domowej” z lat 1917-21


Jeden z pierwszych pomników Lenina na Podolu– W tym budynku pracował znany ukraiński kompozytor Mykoła Leontowicz – napis na byłym pałacu Jaroszyńskich w Tywrowie


Zdjęcie frontonu kościoła w TywrowieTylna część pałacu Jaroszyńskich, później seminarium prawosławnego, obecnie – liceum


Mury wokół klasztoru
Stare kamienice z fragmentami muru obok klasztoruKaplica, w której obecnie odprawiane są Msze i nabożeństwa, póki kościół przechodzi renowacje


Łaskami słynąca kopia obrazu Matki Bożej Brahiłowskiej z 1850 r.