Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Ciekawy projekt dla bibliotekarzy ze Wschodu

Ciekawy projekt dla bibliotekarzy ze Wschodu

Źródło: http://www.zetchilli.pl31 października dobiegła końca realizacja projektu „Wzmocnienie potencjału polskich bibliotek jako lokalnych ośrodków życia kulturalnego i intelektualnego polskich społeczności na Wschodzie w oparciu o nowoczesne metody upowszechniania czytelnictwa” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski w ramach programu finansowanego przez Senat RP.

Celem projektu było umacnianie polskiej tożsamości i pozycji polskiej mniejszości w Ukrainie, Białorusi i w Rosji poprzez wzmocnienie potencjału polskich bibliotek. Projekt adresowany był do pracowników polskich bibliotek na Wschodzie, odbiorcą projektu pośrednio stały również polskie dzieci w wieku 7-13 lat, ich rodzice i opiekunowie, a pośrednio – całe polskie społeczności na Wschodzie.

Pierwszym etapem realizacji projektu była organizacja warsztatów i szkoleń dla bibliotekarzy organizacji polonijnych ze Wschodu. Do udziału w nich zaproszono było 15 bibliotekarzy z Ukrainy, Rosji i Białorusi. W dniach 23-30 czerwca 2016 r. odbyły się wykłady, dyskusje i praktyczne zajęcia dotyczące metodom realizacji projektów bibliotecznych i współczesnym technologiom pracy bibliotekarzy, przeprowadzone przez ekspertów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. W ramach realizacji projektu również zorganizowano praktyczne seminarium pt. „Biblioteka w przestrzeni miejskiej” i praktyczne zajęcia  terenowe „Lotna czytelnia”, zaprezentowano aplikację dla bibliotekarzy do tworzenia regionalnych katalogów oraz zorganizowano konferencję „Rozwój współpracy z organizacjami na Wschodzie”.

Kolejnym etapem projektu było przygotowanie i realizacja bibliotekarzami własnych projektów. Autorki najlepszych projektów zostały zaproszone do udziału w 5-dniowym stażu, który odbył się w Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.  Do Krakowa przyjechały: Anna Borisowa, Olga Ziuzkowa oraz Anna Paniszewa, aby podzielić się swoimi doświadczeniami z ich realizacji oraz podglądnąć dobre praktyki z Małopolski. Uczestniczki Stażu zapoznały się z pracą wydziałów literatury dla najmłodszych czytelników i młodzieży, z technikami opracowywania zbiorów i oprogramowaniem informatycznym oraz włączyły się w codzienną pracę Arteteki.

Również dla gości ze Wschodu zorganizowano wizytę na wystawie książki dziecięcej „Piękne książki, piękne opowieści. Książka dziecięca”, przygotowaną przez Bibliotekę Jagiellońską oraz Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także odwiedziły Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. Wszystkie uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty, potwierdzające ich udział w szkoleniach i stażu.

W efekcie projektu wzmocniono potencjał polskich bibliotek jako lokalnych ośrodków życia kulturalnego i intelektualnego polskich społeczności na Wschodzie wzmocniono współpracę z partnerami lokalnymi oraz aktywizacja i integracja polskiej społeczności wokół placówek bibliotecznych, przez co projekt w długofalowej perspektywie wpłynie na wzmocnienie pozycji polskich środowisk zamieszkałych w krajach objętych projektem.

Słowo Polskie na podstawie informacji Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, 04.11.16 r.