Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Chmielnicki » Chmielnicki Uniwersytet Narodowy – poligonem doświadczalnym dla polsko-ukraińskich projektów naukowych

Chmielnicki Uniwersytet Narodowy – poligonem doświadczalnym dla polsko-ukraińskich projektów naukowych

W ostatnim dniu marca delegacja z kieleckiego Stowarzyszenia Integracja Europa-Wschód w składzie: Krzysztof Kalita, Magdalena Kalita i Sylwia Bluszcz zakończyła trzydniową wizytę przygotowawczą do realizacji projektu „Innowacje ekologiczne dla biznesu…” w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej.

Miejscem wielu spotkań w ramach tej wizyty był Chmielnicki Uniwersytet Narodowy oraz Ukraińsko – Polskie Centrum Integracji Europejskiej. Merytoryczne wsparcie dla projektu zadeklarowało kilkanaście polskich instytucji oraz urzędów – w tym m.in. Narodowa Akademia Nauk Ukrainy czy Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy.

Z ramienia SIEW projekt koordynują Krzysztof i Magdalena Kalita przy wsparciu wolontariuszy, natomiast po stronie ukraińskiej zadania te przejęli prof. dr hab. inż. Georgij Paraska – Prorektor ds. Nauki ChNU (koordynator) oraz Halina Dejczuk – doktorantka na Wydziale Chemii ChNU (asystentka) i wolontariusze. Rekrutację przedsiębiorstw ukraińskich poprowadzi Chmielnickie Regionalne Centrum Inwestycji i Rozwoju na czele z dyrektorem Bohdanem Michniakiem.

Trzydniowa wizyta przygotowawcza zaowocowała konkretnymi rozwiązaniami i odpowiedziami na liczne pytania partnerów w zakresie przygotowania do wyposażenia laboratorium i jego działalności. Szczegółowo omówiono przygotowanie oraz realizację zamówień wyposażenia laboratoryjnego, a także dokonano wizytacji pomieszczeń pod tę działalność. Jak widać na poniższych zdjęciach, rozpoczęły się już pierwsze prace związane z adaptacją pomieszczeń laboratoryjnych.

Ustalono także zasady rekrutacji przedsiębiorstw oraz skonsultowano z partnerami szczegółowy plan kolejnych działań.

W ramach wizyty odbyły się spotkania z Rektorem ChNU (zapewnienie obustronnej współpracy, omówienie warunków realizacji projektu); pracownikami Wydziału Chemii (monitoring pomieszczenia przeznaczonego pod działalność laboratorium, omówienie aspektów technicznych – remont pod kątem instalacji specjalistycznych urządzeń) oraz – koordynatorem amerykańskiego projektu w ChNU (prezentacja współpracy amerykańsko – ukraińskiej w zakresie symulacji technologicznych poprzez systemy informatyczne, jako przykład dobrych praktyk).

Podczas wizyty przygotowawczej w obecności gości i mediów podpisano porozumienia o współpracy. Zapewniono medialną promocję tego wydarzenia i naszego projektu (a wraz z nią programu Polska Pomoc Rozwojowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP) – w Chmielnickim 33 Kanale (TV). Wizytę Polaków zapowiedziała również Gazeta „Słowo Polskie” – także oficjalny partner medialny projektu.

Projekt zakłada wsparcie dla 30 mikro i małych przedsiębiorstw. To przede wszystkim z myślą o nich powstała proekologiczna koncepcja współpracy ukraińskich przedsiębiorstw i naukowców z Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego. Nad realizacją działań od strony naukowo – badawczej czuwać będzie zespół profesorsko – doktorski w składzie: prof. Switłana Karwan, dr Alla Ganziuk, dr inż. Olga Paraska, dr inż. Serhij Horiaszczenko, z którymi goście z Polski mieli przyjemność pracować podczas wizyty w ChNU.

Kolejnym etapem realizacji projektu będzie zakup i instalacja specjalistycznego wyposażenia do laboratorium oraz rekrutacja wspomnianych wyżej 30 ukraińskich przedsiębiorstw.

Partnerami projektu obok SIEW są: Chmielnicki Uniwersytet Narodowy (ChNU), Chmielnickie Regionalne Centrum Inwestycji i Rozwoju oraz Ukraińsko – Polskie Centrum Informacji Europejskiej działające przy Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym.

Słowo Polskie, na podstawie infomacji prezesa SIEW Krzysztofa Kality, 04.04.15 r.

Więcej na temat: Relacja z wyjazdu kieleckiej delegacji do CHnU na stronie uczelni


{morfeo 796}

{youtube}{/youtube}