Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Bezpłatne studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Bezpłatne studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Zapraszamy na bezpłatne Studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach.

PWSZ im. prof. Szczepaniaka w Suwałkach proponuje studia I stopnia licencjackie i inżynierskie na 12 kierunkach:

pielęgniarstwo,
ratownictwo medyczne,
kosmetologia, bezpieczeństwo
wewnętrzne, pedagogika,
finanse i rachunkowości,
ekonomia,
filologia angielsko-rosyjska,
budownictwo, rolnictwo,
zarządzanie,
inżynieria produkcji, transport.

Studenci zagraniczni posiadający Kartę Polaka są zwolnieni z opłaty za naukę. Student z Karta Polaka otrzymuje pokój w akademiku (odpłatnie), stypendium socjalne.

Stypendium socjalne do 500 zł/ miesiąc stypendium za dobrą naukę do 1000zł/ miesiąc Zapraszamy

więcej na stronie pwsz.suwalki.pl oraz w ulotce informacyjnej (PDF).

 

TERMINARZ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

studia stacjonarne i niestacjonarne:
od 2 czerwca 2014 r. do 25 lipca 2014 r.

Druga tura rekrutacji:
od 4 sierpnia 2014 r. do 25 września 2014 r