Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Bezpłatne internetowe kursy historii Polski

Bezpłatne internetowe kursy historii Polski

1 września ruszyła nowa platforma edukacyjna  „Historia dla Polonii”.

Platforma „Historia dla Polonii” to nowoczesny program do nauczania historii Polski skierowany do dzieci i nauczycieli na emigracji. Dostępny bezpłatnie na stronie www.historiadlapolonii.pl i zrealizowany w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2015” przez Fundację Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii.

Start  „Historii  dla  Polonii”  w  dniu  rozpoczęcia  roku  szkolnego  ma  symbolicznie  znaczenie. Nauka w polskich szkołach jest tak samo istotna jak za granicami kraju. Edukacja historyczna dzieci  na  emigracji  jest  równa  nauce  ojczystego  języka.  To  niezbędny  warunek  utrzymania więzi z krajem i wychowania w polskiej tradycji. Część  dzieci  dziś uczących się za granicą  w przyszłości  powróci  do  kraju,  a  program  „Historia  dla  Polonii”  pozwoli  im  kontynuować naukę w polskich szkołach.

Platforma składa się z dwóch modułów:

– Pierwszym  z  nich  są  materiały  skierowanego  do  nauczycieli,  zawierające  trzydzieści  scenariuszy 45 – minutowych lekcji, pełnych pomysłów, zadań i zabaw edukacyjnych, wzbogaconych  filmami  animowanymi,  przygotowanymi  specjalnie  na  potrzeby projektu, jak i prezentacjami oraz nagranymi wypowiedziami ekspertów.

– Lekcji e-learningowych, dzięki którym uczeń samodzielnie i w dowolnym czasie może uczyć się historii Polski. Po ukończeniu kursu 15 lekcji (do wyboru są dwa kursy: 15 lekcji  dla  szkoły  podstawowej  i  15  lekcji  dla  gimnazjum)  uczeń  otrzymuje  dyplom Znawcy Historii Polski.

Materiały  w  obu  modułach  są  ciekawie  przygotowane  i  bogato  ilustrowane.  Do  dyspozycji zarówno uczniów jak i nauczycieli  dostępny jest też słowniczek polsko-polski z trudniejszymi wyrazami.
Dostęp do materiałów jest bezpłatny i wymagana jest tylko rejestracja na Platformie.

Materiały przygotowane są dla dwóch grup uczniów. Pierwsza to dzieci w wieku 9-13 lat, ta grupa to odpowiednik klas 4-6 w polskich szkołach. Druga grupa to młodzież gimnazjalna w wieku  13-16  lat.  Dla  każdej  z  nich  opracowany  został  kurs  zawierający  15  tematów przekrojowych z dziejów Polski.

Dzięki  interaktywnej  formie  Platforma  „Historia  dla  Polonii”  pozwala  też  na  samodzielną naukę  w  dowolnym  czasie  i  odpowiednim  tempie.  W  rolę  nauczyciela  mogą  wcielić  się również rodzice.  Na bieżąco każdy uczestnik platformy będzie mógł zadać także dodatkowe pytania historykom współpracującym z Platformą.

Głównym celem projektu jest przekazanie w nowoczesny i ciekawy sposób najważniejszych wydarzeń  z  historii  Polski.  Wraz  z  nauką   historii  dzieci  będą  uczyć  się  języka  polskiego.

Wszystkie materiały zostały opracowane na najwyższym poziomie poprawności językowej w oparciu o metodykę nauczania języka polskiego, jako obcego.
Platforma i towarzyszący jej profil FB będą na bieżącą uzupełniana o dodatkowe informacje i materiały związane z wydarzenia z historii Polski

Adres Platformy: www.historiadlapolonii.pl

Bieżące informacje o postępach prac nad projektem są zamieszczane na profilu http://facebook.com/HistoriaDlaPolonii

>>>> Instrukcja użytkowania Platformy <<<<

Alina Urban, 05.09.15 r.