Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Winnicki » Autor książki „XVIII-wieczne klasztory kapucyńskie na Ukrainie” gości na Ukrainie

Autor książki „XVIII-wieczne klasztory kapucyńskie na Ukrainie” gości na Ukrainie

W drugiej połowie sierpnia we Lwowie, Winnicy i innych miastach Ukrainy gości kapucyn Patryk Remigiusz Jankiewicz, dobrze rozpoznawany w środowisku miejscowych historyków dzięki napisanej przez niego książce „XVIII-wieczne klasztory kapucyńskie na Ukrainie”.

W Winnicy o. Patryk spotkał się z gwardianem winnickiego kościoła kapucynów o. Konstantym Morozowym w celu przeprowadzenia konsultacji z przygotowania publikacji na temat historii miejscowej wspólnoty braci kapucynów, którzy w 2016 roku będą obchodzili 270-lecie swojego przyjazdu do stolicy Podola. 21 sierpnia kapucyn z Krosna w asyście redaktora „Słowa Polskiego” Jerzego Wójcickiego zwiedził Winnicę, w tym Górę Zamkową, były polski cmentarz, byłą rezydencję lekarza Nowińskiego, którzy w 1920 roku przyjmował Marszałka Piłsudskiego i inne ciekawostki miasta.

Książka „XVIII-wieczne klasztory kapucyńskie na Ukrainie” cieszy się wielką popularnością wśród winnickich historyków i krajoznawców.  Opisuje ona historię fundacji kapucyńskich w Brusiłowie, Chodorkowie, Dunajowcach, Kunie, Kutkorzu, Lubieszowie, we Lwowie, w Mariampolu, Olesku, Ostrogu, Starym Konstantynowie, Uściługu, Winnicy, Włodzimierzu Wołyńskim i Zbrzyżu. Wszystkie one leżały w granicach I Rzeczypospolitej, ale w wyniku zaborów część znalazła się w granicach Rosji, a część w granicach Austrii. Po 1918 r. kilka wróciło do niepodległej Polski, reszta została jednak włączona do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, będącej częścią Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Wreszcie po drugiej wojnie światowej wszystkie stały się częścią Ukrainy sowieckiej, a od 1991 r. należą do niepodległej Ukrainy. Wielkim walorem publikacji pozostaje bogaty zestaw współczesnych zdjęć dokumentujących klasztory i kościoły pokapucyńskie na Ukrainie. Jest to niezaprzeczalna zasługa o. Patryka, który przez kilka lat objeżdżał te miejscowości, docierał do zabytków i uwieczniał je aparatem fotograficznym.

Nie była to sprawa łatwa, zwłaszcza przy opracowaniu obiektów zrujnowanych. Z ogromnych poświęceniem wchodził autor do grożących zawaleniem pomieszczeń, zasypanych piwnic, przedzierał się przez chaszcze, dokonywał pomiarów poszczególnych budynków, identyfikował detale. Wykonał setki zdjęć, z czego tylko skromny wybór mógł zostać zamieszczony w książce. Całość stanowi znaczącą kolekcję, dokument naukowy, cenne źródła dla dalszych badań. Jest ważnym uzupełnieniem zbiorów archiwalnych Prowincji Krakowskiej Braci Mniejszych Kapucynów.

Remigiusz Jankiewicz (w zakonie o. Patryk), urodził się 5 września 1962 r. w Kościanie (Wielkopolska). Jest absolwentem Liceum Plastycznego w Poznaniu w 1982 r., w tymże roku wstąpił do Prowincji Krakowskiej Braci Mniejszych Kapucynów. Po studiach i święceniach kapłańskich w 1989 r. pracował: w Krakowie (1989-1991 i 1994-1997), Wrocławiu (1991-1994), Skomielnej Czarnej (1997-2003), Krośnie (2003-2006), Pile (2006-2009) i na Ukrainie: w Starokonstantynowie (2009-2010) i Krasiłowie (2010-2011). Od 2011 r. w Krośnie.

Oprócz książki „XVIII-wieczne klasztory kapucyńskie na Ukrainie” o. Jankiewicz jest autorem publikacji: „Zarys dziejów Skomielnej Czarnej i Bogdanówki”, „15. lat Szczepu Harcerskiego Górskie Bractwo”, „Kościół św. Antoniego w Pile. Przewodnik”.

Słowo Polskie, Janusz T. Nowak, 21.08.16 r.