Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Andżelika Borys prezesem Związku Polaków na Białorusi

Andżelika Borys prezesem Związku Polaków na Białorusi

99 głosów poparcia uzyskała podczas wyborów na prezesa „podziemnego” Związku Polaków na Białorusi kandydatka     Andżelika Borys. Na jej kontrkandydata Mieczysława Jaśkiewicza, który pełnił funkcję szefa organizacji w minionej kadencji, głosowało 85 delegatów.

Głosowanie poprzedziły sprawozdania komisji kontrolno-rewizyjnej, a także dyskusje na temat systemu wyborów w ZPB i udzielenie absolutorium dotychczasowym władzom. Następnie kandydaci przedstawili swoje wizje kierowania strukturami nieuznawanego przez białoruską władzę ZPB. Andżelika Borys mówiła, że jej zdaniem działania oddziałów terenowych powinny być lepiej skoordynowane przez zarząd organizacji, ale jest przeciwna nadmiernej centralizacji. „Bez wsparcia prezesów w terenie nie wzmocnimy organizacji” – mówiła, przekonując, że należy przywrócić instytucję prezesów oddziałów obwodowych, którzy nadzorowaliby prace oddziałów terenowych.

Mieczysław Jaśkiewicz zapowiedział, że w przypadku zwycięstwa, będzie kontynuował dotychczasową politykę, ponieważ – jak przekonywał – jest ona skuteczna. „Musimy konsekwentnie robić to, co robimy” – oświadczył, zapowiadając dalsze zwiększanie liczby oddziałów organizacji w całym kraju.

Kandydaturę Jaśkiewicza poparła m.in. Weronika Sebastianowicz, szefowa Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi, która przekonywała, że udzielał on realnego wsparcia kombatantom.

Oprócz wyboru nowych władz, celem zjazdu było podsumowanie działalności w ciągu ostatnich czterech lat, a także wyznaczenie kierunków działalności programowej na przyszłość.

Związek Polaków na Białorusi został zdelegalizowany przez władze w Mińsku w 2005 roku i od tamtej pory działa w podziemiu. Równolegle funkcjonuje natomiast „oficjalny” prołukaszenkowski Związek Polaków na Białorusi, który przejął majątek organizacji – 16 Domów Polskich i szkoły polskie w Grodnie i Wołkowysku. Warto zaznaczyć, że budowa i rekonstrukcja tych instytucji w znacznym stopniu odbywała się kosztem strony polskiej.

Słowo Polskie, PAP, zdjęcia: http://znadniemna.pl, 12.12.16 r.