Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Regiony » Żytomierski » Analizując informator „Żytomierzanie w szeregach Wojska Polskiego (w latach Drugiej Wojny Światowej)”

Analizując informator „Żytomierzanie w szeregach Wojska Polskiego (w latach Drugiej Wojny Światowej)”

Zdjęcie pobrano z flimmerkiste.bplaced.netPrezentacja książki „Żytomierzanie w szeregach Wojska Polskiego…” autorstwa Aleksandra Laszewa odbyła się 7 maja równolegle ze świętowaniem 69. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej. W tym roku pamiętając o zwycięstwie nad faszystowskimi Niemcami i ich sojusznikami przeżywamy także bolesne wydarzenia w historii Polski i Ukrainy. Mimo wielu różnic politycznych niezmiernie ważne jest uczczenie pamięci poległych w II Wojnie Światowej żołnierzy, funkcjonariuszy licznych służb mundurowych i ludności cywilnej. Tych wszystkich, którzy walczyli przeciwko faszyzmowi i totalitaryzmowi, dając Europie wolność i pokój.  II Wojna Światowa, określana jako największy konflikt zbrojny w historii świata, pochłonęła w sumie 54 miliony ofiar.

Autor książki jest absolwentem wydziału historycznego Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Tarasa Szewczenki. Wśród jego zainteresowań naukowych jest także historia stosunków polsko-ukraińskich. Do tworzenia Informatora dołożyli starań także Prezes Stowarzyszenia  Weteranów Wojska Polskiego Żytomierszczyzny, pułkownik Zygmunt Węglowski oraz Natalia Goraj, bratanica kombatanta Franciszka Goraja.

Latem jesienią 1944 roku na terytorium obwodu Żytomierskiego odbywało się formowanie polskich jednostek wojskowych 1 Armii Polskiej, 1 Korpusu Pancernego, 5 i 6 Dywizji Piechoty dla 2 Armii Polskiej i innych jednostek Polskich Sil Zbrojnych w ZSRS. Do służby w tych oraz innych oddziałach powołano i skierowano z innych jednostek Armii Czerwonej znaczną ilość Żytomierzan (w większości polskiego pochodzenia).

W I rozdziale Informatora przedstawiona została chronologia powstania oraz działalność Stowarzyszenia Kombatantów WP Żytomierszczyzny oraz umieszczona informacja o jej dowódcach.

W II części książki można znaleźć informację o polesko-wołyńskich kombatantach z różnych źródeł: Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie, listów Stowarzyszenia Weteranów WP, wspomnień mieszkańców Żytomierza i wsi Zamożne.

W tym informatorze jest zawarta informacja o 915 Żytomierzanach, którzy walczyli w polskich jednostkach wojskowych. Informacja z tej książki będzie przydatna ażdemu, kto interesuje się przeszłością Ukrainy i Polski a także udziałem miejscowych Polaków w walkach przeciwko niemieckiemu zaborcy w szeregach WP.

Anna Denisewicz, bwp

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code