Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Z perspektywy Kresów I RP » 70 polonistów z Białorusi i Ukrainy w polskim Senacie

70 polonistów z Białorusi i Ukrainy w polskim Senacie

Nauczyciele języka polskiego z Kresów wschodnich wzięli udział w piątek 16 września 2016 r., w spotkaniu z senatorami z Komisji do Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

– W działalności Senatu są określone priorytety. Choć wszystkie kierunki są ważne to mamy ograniczoną ilość pieniędzy. Naszym zadaniem jest wybrać ze wszystkich potrzeb ważnych w danej chwili rzecz najważniejszą i te pieniądze zainwestować tak, by przynosiły zamierzony efekt. A chodzi nam głównie  o zachowanie polskości i ten efekt gwarantuje właśnie oświata – powiedziała przewodnicząca senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Janina Sagatowska.

Sytuacje polonijnych nauczycieli na Ukrainie przedstawiła Wiktoria Laskowska-Szczur, prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie.

– Spotkaliśmy się dziś w gościnnych murach Senatu. Jestem dumna z tego, że mamy taki Senat i odczuwamy tę państwa opiekę nad Polakami za granicą. Jesteśmy Polakami. Cieszę się, tak jak mówiła koleżanka, że pieniądze na opiekę nad Polonią powróciły do Senatu, bo gdy jej nie było poupadało wiele polskich instytucji i działań. Tylko heroiczną pracą prezesów i działaczy polonijnych niektóre festiwale przetrwały. Dzięki temu mamy możliwość pokazywania umiejętności tej młodzieży, którą uczymy i zachęcamy przez to do nauki języka polskiego – powiedziała Pani Wiktoria.

Nauczyciele z Białorusi i Ukrainy w ramach trzydniowej wizyty studyjnej w Polsce odbywają indywidualny staż w gimnazjach i liceach w Warszawie. Celem tego stażu jest zapoznanie się z funkcjonowaniem polskiego szkolnictwa, wymiana doświadczeń na temat warsztatu nauczyciela polonisty lub innych przedmiotów.

Do współpracy z Fundacją „Wolność i Demokracja” w ramach projektu zgłosiło się 37 warszawskich placówek oświatowych. Każdy uczestnik wizyty studyjnej przeprowadzi w warszawskiej placówce lekcję wychowawczą na temat działalności oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez Polaków na Wschodzie. Uczestnicy projektu mieli okazję zapoznać się z programami oraz instytucjami skierowanymi na wspieranie oświaty polskiej za granicą.

Spotkanie w Senacie z grupą siedemdziesięciu nauczycieli z Ukrainy i Białorusi odbyło się z inicjatywy Fundacji „Wolność i Demokracja” i było częścią wizyty studyjnej nauczycieli zza wschodniej granicy Polski.

Słowo Polskie na podstawie informacji senat.gov.pl, zdjęcia: Katarzyna Czerwińska, 20.09.16 r.