Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » 31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Tytoniu

31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Tytoniu

Źródło: thinkhealthypz.blogspot.comPrzygotować się do prostego opakowaniach wyrobów tytoniowych- to hasło tegorocznego Światowego Dnia bez Tytoniu, obchodzonego 31 maja od 1988 roku. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) stara się w tym dniu zwrócić uwagę ludzi na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu.

WHO wzywa wszystkie państwa w Światowy Dzień bez Tytoniu 2016 — 31 maja odpowiedzieć na akcję w tym roku. Do tego papierosy warto umieścić w prostych opakowaniach. Wiadomo, że taka forma opakowania zmniejsza popyt z powodu tego, co sprawia, że wyroby tytoniowe stają się mniej atrakcyjne. W wielu krajach znajdują się na etapie rozpatrywania wprowadzania tego rodzaju opakowania. Pierwszym państwem, które wprowadziło proste opakowanie, stała się w Australii w 2012 roku, w maju 2016 podobne akcja dzieje się w Irlandii, wielkiej Brytanii i Francji.

Obecnie na świecie pali papierosy około 1,2 miliarda ludzi. Badania oraz statystyki przeprowadzane w ostatnim czasie kwalifikują palenie papierosów jako śmiertelne zagrożenie dla zdrowia na świecie, a nawet przyczynę większej liczby zgonów niż AIDS, narkotyki, alkoholizm czy wypadki samochodowe. Papierosy zawierają ponad 4 tysiące szkodliwych dla zdrowia składników, z czego o 40-tu z nich wiadomo, że przyczyniają się do zachorowania na raka. Do związków o działaniu rakotwórczym należą m.in. nikotyna, substancje smoliste, tlenek węgla, formaldehydy, amoniak, tlenki azotu, arszenik, cyjanek wodoru.

Palenie tytoniu zabija 6 milonów palaczy rocznie, w tym – ponad 600 000 w wyniku ekspozycji na bierne palenie. Co 8 sekund w wyniku palenia papierosów umiera jedna osoba, osoby palące żyją 15 lat krócej niż te, które po papierosy nie sięgają, a według danych Światowej Organizacji Zdrowia na raka płuc umiera od 10,5 do 40 razy więcej osób palących niż niepalących. W Europie udział negatywnego wpływ palenia tytoniu przypada 16% zgonów wśród osób dorosłych w wieku powyżej 30 lat, co jest najwyższym wynikiem wśród wszystkich regionów WHO na świecie.

Źródło: piotrkowianie.comW Polsce pali około 9 milionów osób ( 29 proc. dorosłej populacji). Na Ukrainie pali około 31 proc. ludności aktywnej zawodowo (jest to około 9 milionów osób). Pomimo stopniowego obniżania się liczby czynnych palaczy nadal w Polsce pali 34 proc. mężczyzn i 23 proc. kobiet. Na Ukrainie pali co drugi mężczyzna i co piąta kobieta.  Bardzo niekorzystne trendy obserwuje się wśród dzieci i młodzieży. Każdego dnia w Polsce około 500 młodych ludzi rozpoczyna palenie. Codziennie w Polsce pali 5 proc. (na Ukrainie 7 proc.) uczącej się młodzieży. Doświadczenie palenia ma każdy 4-ty nastolatek (na Ukrainie każdy 3-ci) do 15 lat.

Do tak zwanych nienowotworowych chorób tytoniozależnych zaliczamy między innymi: Choroby płuc takie jak : POCHP (przewlekła obturacyjna choroba płuc), rozstrzenie oskrzeli, astma oskrzelowa. Z uwagi na fakt, że dym tytoniowy powoduje upośledzenie wydzielania śluzu i zaburza miejscowe reakcje immunologiczne wpływa na podatność na infekcje wirusowe, bakteryjne i grzybicze całego układu oddechowego. Choroby układu naczyniowego – liczne badania epidemiologiczne rozpoczęte na początku lat 50-tych ubiegłego stulecia wskazywały na silny związek pomiędzy paleniem papierosów a wzrostem liczby zgonów z powodu chorób układu krążenia. Nienowotworowe choroby układu pokarmowego wymieniane w kontekście dodatniej korelacji z paleniem tytoniu to : choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, choroba Leśniowskiego – Crohna . Palenie papierosów wpływa istotnie na osłabienie funkcjonowania narządów zmysłów: wzroku, węchu i smaku. Częściej u kobiet palących papierosy niż u niepalących występują: osteoporoza, zaburzenia owulacji co z kolei wpływa na płodność oraz przyspieszenie menopauzy. u palących mężczyzn nastepuje pogorszenie jakosci nasienia.

Narażenie na dym papierosowy jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci, których rodzice palią papierosy.

Wymuszone wdychanie dymu tytoniowego może prowadzić do wystąpienia u dzieci m. in infekcji dróg oddechowych, astmy, zapalenia ucha środkowego, nowotworów, a także nagłej śmierci łóżeczkowej u niemowląt.

Nigdy nie jest za późno na rzucenie palenia i zawsze jest to wybór korzystny dla zdrowia ! ! !

Wadim Kaszubski, Polskie Stowarzyszenie Medyczne w obwodzie winnickim, Winnica, 31.05.16 r.